Pålsjö

Pålsjö, eller Pålsjö skog som det också kallas, är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget strax norr om Helsingborgs stad och är ett av helsingborgarnas populäraste friluftsområden. Här kan du rida, cykla och vandra, samtidigt som vattnet erbjuder bad och fiskemöjligheter.

Växlande landskap

Landskapet kring Pålsjö är varierat och växlar mellan öppen åker- och betesmark och slutna skogspartier. Skogspartierna består till största delen av ek och bok och några av träden är hundratals år gamla. Delar av reservatet har tidigare tillhört Sofiero slott och har en parkliknande karaktär.

Gamla träd

I Pålsjö finns flera partier med gamla ädellövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden. Olika arter av mossor, lavar och vedlevande insekter trivs på de gamla grova träden. Här finner man även hackspettar och hålhäckande fåglar som skogsduva, stare och kattuggla. På våren breder stora mattor av vitsippor ut sig i skogspartierna.

Småbiotoper

I reservatet finns en mängd olika småbiotoper, bland annat stengärdsgårdar och märgelgravar. I och kring områdets småvatten lever bland annat snok, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander.

Utsikt från landborgen

Naturreservatet omfattar ett svagt böljande område som genomskärs av djupa raviner och bäckdalar. Mot havet sluttar landborgens branter. Delar av landborgen är mycket brant med en nivåskillnad på mellan 20 och 40 meter. Längs med landborgen finns ett antal utsiktsplatser som erbjuder vidsträckta vyer över Öresund.

Tillgänglighet

Pålsjö har flera markerade leder varav några är anpassade för barnvagn och rullstol. Det finns även särskilda rid- och cykelleder. I reservatet finns även bland annat utegym och naturlekplatsen Drömskogen.

Pålsjö mölla i den sydligaste delen av reservatet. Foto: Mostphotos

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okoppla mellan 15 mars - 31 oktober (förutom på markerad plats)
 • tälta utanför anvisad plats
 • elda utanför anvisad plats
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avlägsna död ved eller vedsvampar från området,

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 15 mars - 31 oktober förutom på markerad plats,

4. tälta annat än på särskilt iordningställd plats,

5. göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats,

6. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

7. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

8. skada levande eller döda träd och buskar.

Vidare är det utan förvaltarens tillstånd förbjudet att:

9. på andra platser än särskilt anvisade tavlor sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt,

10. anordna tävlingar eller arrangemang som kan skada eller störa naturmiljön,

11. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

12. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada eller störa naturmiljön.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 427 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Kattugglan är, tillsammans med pärlugglan, Sveriges vanligaste uggla. Den häckar i håliga träd och det vanligaste lätet består av ett dallrande hoande som ofta besvaras av ett ljusare ke-vitt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.