Pålsjö

Som humlor söker blommor så har helsingborgarna sin kära Pålsjö skog. Här finns flera markerade leder. Några är anpassade för barnvagn och rullstol, andra för ridning och cykling. Det finns även ett utegym och naturlekplatsen Drömskogen. Längs med landborgen, Helsingborgs höga och branta kuststräcka, finns ett antal utsiktsplatser som erbjuder vidsträckta vyer över Öresund. Pålsjö skog eller Pålsjö som reservatet egentligen heter, är kommunalt och ligger strax norr om Helsingborg.

Växlande landskap

Landskapet kring Pålsjö är varierat och växlar mellan öppen åker- och betesmark och slutna skogspartier. Skogspartierna består till största delen av ek och bok och några av träden är hundratals år gamla. Delar av reservatet har tidigare tillhört Sofiero slott och har en parkliknande karaktär.

Gamla träd

I Pålsjö finns flera partier med gamla ädellövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden. Olika arter av mossor, lavar och vedlevande insekter trivs på de gamla grova träden. Här finner man även hackspettar och hålhäckande fåglar som skogsduva, stare och kattuggla. På våren breder stora mattor av vitsippor ut sig i skogspartierna.

Småbiotoper

I reservatet finns en mängd olika småbiotoper, bland annat stengärdsgårdar och märgelgravar. I och kring områdets småvatten lever bland annat snok, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander.

Utsikt från landborgen

Naturreservatet omfattar ett svagt böljande område som genomskärs av djupa raviner och bäckdalar. Mot havet sluttar landborgens branter. Delar av landborgen är mycket brant med en nivåskillnad på mellan 20 och 40 meter. Längs med landborgen finns ett antal utsiktsplatser som erbjuder vidsträckta vyer över Öresund.

Friluftsliv

Pålsjö är ett populärt område för friluftsliv och rekreation. Här finns flera markerade leder varav några är anpassade för barnvagn och rullstol. Det finns även särskilda rid- och cykelleder. Vid Naturpunkt Betesmarken och Naturpunkt Geologi kan du rasta och lära dig mer om naturens historia och betydelse för området. I reservatet finns även utegym och naturlekplatsen Drömskogen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Pålsjö mölla i den sydligaste delen av reservatet. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okoppla mellan 15 mars - 31 oktober (förutom på markerad plats)
 • tälta utanför anvisad plats
 • elda utanför anvisad plats
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avlägsna död ved eller vedsvampar från området,

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 15 mars - 31 oktober förutom på markerad plats,

4. tälta annat än på särskilt iordningställd plats,

5. göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats,

6. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

7. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

8. skada levande eller döda träd och buskar.

Vidare är det utan förvaltarens tillstånd förbjudet att:

9. på andra platser än särskilt anvisade tavlor sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt,

10. anordna tävlingar eller arrangemang som kan skada eller störa naturmiljön,

11. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

12. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada eller störa naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 427 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Kattuggla.

Illustration: Katarina Månsson

Kattugglan är, tillsammans med pärlugglan, Sveriges vanligaste uggla. Den häckar i håliga träd och det vanligaste lätet består av ett dallrande hoande som ofta besvaras av ett ljusare ke-vitt.

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss