Knähaken

Foto: Mostphotos

Knähaken är ett marint och kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget på 30 meters djup i Öresunds djuphavsränna och hyser en korallrevsliknande miljö med mer än 500 arter av ryggradslösa djur.

Artrik havsmiljö

Knähakens artrika djurliv har troligtvis uppstått på grund av kraftiga strömmar i kombination med en jämn vattentemperatur och stabil salthaltsnivå. Den hårda havsbottnen tillsammans med en hög syrehalt bidrar också till artrikedomen.

Viktiga musselbankar

I Knähakens naturreservat förekommer en riklig mängd hästmusslor som bildar stora musselbankar. Dessa musselbankar utgör i sin tur livsmiljö för många andra djur som vanligtvis lever på klippbottnar. Knähaken hyser även stora mängder av olika tagghudingar, bland annat sjöborrar och sjöstjärnor.

Plattfisk, tork och hajar

Den artrika bottenfaunan lockar även till sig födosökande fiskar. Torsk förekommer i området liksom olika flatfiskar som rödspätta och rödtunga. Även ovanligare arter som pigghaj, klorocka och havskatt har observerats i området.

Bottentrålning är förbjuden i Öresund sedan 1932 och Knähakens naturreservat specialbevakas för att förhindra olaglig trålning.

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • förtöja eller ankra båtar
  • skada musslor
  • samla in djur och växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förtöja eller ankra farkost

2. skada musselsamhällen eller andra bottenfaunasamhällen genom plockning, uppgrävning eller liknande

3. samla in djur eller växter, med undantag av normalt fiske med spö eller garn

4. anordna tävlingar för motordrivna farkoster eller träning därför

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1363 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Sveriges största dykand, ejdern, ses ofta i området. Den lever framför allt på musslor, gärna blåmusslor, som den hämtar på upp till 20 meters djup.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information