Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordbodalen med Ångtegelgropen

Jordbodalen är ett kommunalt naturreservat i Helsingborg. Genom reservatet går en trädbevuxen dalgång. Denna ravin skär genom den så kallade landborgen, urberget som de mer höglänta delarna av staden vilar på. Genom ravinen rinner Gåsebäcken som på sina ställen bildar natursköna dammar. Intill Jordbodalen ligger Ångtegelgropen – en före detta lerskiffertäkt som numera är ett värdefullt grönt inslag i staden. Jordbodalen tillsammans med Ångtegelgropen är ett av de större centrala grönområdena i Helsingborgs tätort.

Ravinens ramslök och rara svampar

Skogen i ravinen är varierad med många olika trädslag. Här finns såväl ask, avenbok, bok och ek, som lind, lönn och fågelbär. Och längs ravinens botten växer al. Exempel på växter som trivs i denna varierade skog är skogsknipprot, ramslök, murgröna, gulsippa och storrams. Ovanliga svampar som hittats i området är oxtungsvamp och korallticka.

Fågelkvitter och myllrande ved

Jordbodalen har ett rikt fågelliv med ett trettiotal häckande fågelarter. Bland de mer skyddsvärda arterna syns stare, mindre hackspett, gulsparv, strömstare, forsärla och kungsfiskare. Området uppskattas även av fladdermöss. Här finns inte mindre än sex olika arter. Reservatet är även hemvist för många insekter som lever i död ved och gamla träd. Bristen på död ved i dagens skogar gör många av dem ovanliga. Exempel på arter som behöver vår hänsyn är getinglik svampmygga och gråbandad trägnagare.

Ångtegelgropens berömda persasten

Ångtegelgropens lera användes till tegelframställning under 100 år, ca 1870-1970. Teglet var mörkbrunt och kallades ”persastenen”. Många hus i Helsingborg har byggts av dessa tegelstenar liksom Stockholm stadshus och Stockholms stadion. Driften upphörde 1978 när lerskiffern var slut. I den västra delen har kalkrikt vatten kristalliserats och bildar en skorpa av kalksten, så kallad kalktuff. Botten av Ångtegelgropen används som fördröjningsmagasin för dagvatten och översvämmas vid kraftigare regn.

Friluftsliv

Jordbodalen är ett populärt rekreationsområde. Den djupa ravinen ger både bullerskydd och tystnad och en naturskön miljö. Något som även bidragit till att Folkparken och Sundspärlan (tidigare Sjöcronan) placerades här i slutet av 1800-talet. Anläggningen som gränsar till naturreservatet används fortfarande. Reservatet besöks dagligen av förskolor, skolor och idrottsföreningar. Lekplatsen och utegymmet används flitigt liksom grillplatserna och de upplysta stigarna runt dammarna. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Snörika vintrar uppskattas Ångtegelgropen för bra pulkaåkning. Reservatet kan nås med stadsbuss.

Genom ravinen rinner Gåsebäcken som på sina ställen bildar natursköna dammar. Foto: Mats Sjöberg

Genom ravinen rinner Gåsebäcken som på sina ställen bildar natursköna dammar. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • medföra okopplad hund
 • framföra cykel eller annat fordon än på anvisade vägar
 • rida
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • elda eller grilla utanför särskilt iordningställd eldplats
 • skada växande eller döda träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. avsiktligt störa djurlivet.

2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved.

3. medföra okopplad hund.

4. framföra cykel eller annat fordon annat än på anvisade vägar eller områden utpekade i skötselplanen.

5. rida.

6. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande.

7. göra upp eld eller använda engångsgrill, sprit- eller gasolkök annat än på särskilt iordningställd eldplats.

8. på ett störande sätt använda musikinstrument eller ljudanläggning.

9. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.

10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål.

Vidare är det förbjudet att utan tillsynsmyndighetens tillstånd:

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

12. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

13. på andra platser än anvisade tavlor sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift.

14. anordna tävlingar eller arrangemang som kan skada eller störa naturmiljön.

15. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 25 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Sundspärlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.036806, E 12.724722

Parkering vid utegymmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.036000, 12.728556

Hitta mig

Stare

Illustration: Katarina Månsson


Staren är lätt att känna igen på sin svarta fjäderdräkt som på nära håll glänser i grönt och blått, och på sin gula näbb. Den ses ofta leta småkryp i gräsmattor och betesmarker. Många starar övervintrar på de brittiska öarna och återvänder hit i mars-april. Starens ägg är ljusblå. Det är vanligt hos fåglar som har sina bon i hålträd och holkar. Fåglar som lägger sina ägg mer synligt på marken och i öppna bon har mer kamouflerade ägg, ofta prickiga eller spräckliga. Staren är mycket sällskaplig och ses ofta i stora flockar.

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss