Gantofta

Gantofta är ett kommunalt naturreservat utanför Helsingborg. Det ligger i Rååns dalgång och kopplar ihop två andra naturreservat; Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Åsträckan har höga värden för biologisk mångfald och friluftsliv. Området har även intressant geologi och kulturhistoria.

Historiskt har marken utmed ån använts som slåttrad ljunghed med inslag av små åkrar. Idag betas större delen av området. Den norra betesmarken är före detta åker och fruktodling, medan den södra har en mer varierad hagmarksflora. I reservatet finns också mindre skogsområden och utmed åfåran finns uppvuxen skog. Området har ett rikt fågelliv och i Råån finns ett värdefullt djurliv.

Brudbröd Foto: Mostphotos

Brudbröd Foto: Mostphotos

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • cykla
  • rida
  • ställa upp husvagn/husbil
  • tälta mer än en natt
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,

2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,

3. medföra okopplad hund,

4. framföra cykel eller annat fordon,

5. rida,

6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

7. tälta mer än en natt,

8. göra upp eld eller använda engångsgrill annat än på särskilt iordningställd eldplats med undantag från sprit- eller gasolkök,

9. inplantera för området främmande växter eller djurarter,

10. använda området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller friluftslivet,

11. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

12. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

13. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

14. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag av gränsmarkeringar och reservatsskyltar.

Vidare är det förbjudet att utan kommunens skriftliga tillstånd:

15. fånga eller samla in vilda djur, till exempel insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 10 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Vretgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.991139, E 12.804500

Hitta mig


I betesmarken i naturreservatet kan man hitta hagtorn. Busken är taggig och om hösten bildas röda bär som uppskattas av småfåglar. Förr var hagtorn vanlig som häckväxt och den hårda veden användes bland annat till hammarskaft.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.