Gantofta

Gantofta ligger i Rååns dalgång utanför Helsingborg och kopplar ihop två andra naturreservat; Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Idag betas större delen av området. Den norra betesmarken är före detta åker och fruktodling, medan den södra har en mer varierad hagmarksflora. Gantofta är ett kommunalt naturreservat.

Historiskt har marken utmed ån använts som slåttrad ljunghed med inslag av små åkrar. Idag betas större delen av området. Den norra betesmarken är före detta åker och fruktodling, medan den södra har en mer varierad hagmarksflora. I reservatet finns också mindre skogsområden och utmed åfåran finns uppvuxen skog. Området har ett rikt fågelliv och i Råån finns ett värdefullt djurliv.

Vy över landskapet. Foto: Mats Sjöberg

Vy över landskapet. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • cykla
  • rida
  • ställa upp husvagn/husbil
  • tälta mer än en natt
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,

2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,

3. medföra okopplad hund,

4. framföra cykel eller annat fordon,

5. rida,

6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

7. tälta mer än en natt,

8. göra upp eld eller använda engångsgrill annat än på särskilt iordningställd eldplats med undantag från sprit- eller gasolkök,

9. inplantera för området främmande växter eller djurarter,

10. använda området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller friluftslivet,

11. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

12. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

13. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

14. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag av gränsmarkeringar och reservatsskyltar.

Vidare är det förbjudet att utan kommunens skriftliga tillstånd:

15. fånga eller samla in vilda djur, till exempel insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 10 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Vretgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.991139, E 12.804500

Hitta mig

Hagtorn

Illustration: Katarina Månsson


I betesmarken i naturreservatet kan man hitta hagtorn. Busken är taggig och om hösten bildas röda bär som uppskattas av småfåglar. Förr var hagtorn vanlig som häckväxt och den hårda veden användes bland annat till hammarskaft.

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss