Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fjärestad-Gantofta

Rååns dalgång skapar variation i det flacka, omgivande jordbrukslandskapet. Genom reservatet rinner Rååns och Kovlebäckens ringlande fåror som kantas av frodig lövskog. Här har ovanliga mossor och lövskogens fåglar funnit en fristad.

Sliprännor och pilspetsar

I årtusenden har Rååns vatten slipat sig ner genom lager av morän och berggrund av sandsten och skiffer. Här i det bördiga landskapet kring ån bosatte sig våra förfäder redan på stenåldern. Man har hittat spår efter dem i form av skelettdelar, flintverktyg och bärnstenspärlor i gånggriften öster om Gantofta. En sak till tog våra förfäder med sig i graven – hemligheten kring sliprännorna. Dessa märkliga spår i sandstenen invid ån, som vi än idag inte vet hur de kommit till.

I skydd av strandskogen

Åns strandskogar är snåriga och frodiga och på våren skiftar marken i gul-vitt av svalört och vitsippor. Luften är fylld av fåglarnas sång – allt från härmsångarens och näktergalens avancerade serenader till gransångarens enkla silt-salt-salt-silt. Murkna och håliga träd ger boplats åt hackspettar och andra hålbyggande fåglar som nötväcka och talgoxe.

Strömmande vatten och lekande öring

I det strömmande, klara vattnet är djurlivet rikt. Här finns många olika arter av fisk och på hösten vandrar havsöringar in från havet och leker i ån. Det finns gott om småkryp också, något som forsärlan kan glädjas åt när den letar efter mat.

For thousands of years, the River Råån has worn its way through layers of moraine and bedrock of sandstone and shale. Our forefathers settled in the fertile landscape around the river, as early as the Stone Age. Remains have been found in the form of pieces of skeleton, flint tools and pieces of amber in the passage tomb to the east of Gantofta. Another thing our forefathers took with them to the grave – the secret surrounding the sharpening grooves. It still remains a mystery, as to how these strange markings in the sandstone by the river were formed.

The woodlands along the shore of the river are lush and dense with bushes. In the spring, lesser celandine and wood anemone make the ground shimmer in yellow and white. The air is filled with birdsong – everything from the advanced serenades of the icterine warbler and nightingale, to the simple chiff-chaff song of the chiffchaff. Decaying and hollow trees provide homes for woodpeckers and other hole-nesting birds such as nuthatches and great tits.

There is a rich wildlife in the streaming, clear water. There are many different species of fish and in the autumn, brown trout migrate in from the sea and spawn in the river. There are lots of insects as well, something that makes the grey wagtail happy when it is searching for food.

Betesmark. Foto: Mats Sjöberg

Betesmark. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ställa upp husvagn/husbil
  • tälta mer än en natt
  • ha hund okopplad
  • elda

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,

2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,

3. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,

4. framföra cykel eller annat fordon, samt rida annat än på väg,

5. ställa upp husvagn eller husbil eller motsvarande,

6. tälta mer än en natt,

7. göra upp eld eller använda engångsgrill,

8. inplantera för området främmande växter eller djurarter,

9. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,

10. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet,

11. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

12. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

13. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

14. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för gränsmarkeringar och reservatsskyltar.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att:

1. Fånga och bortföra djurarter från naturreservatet, samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet,

2. samla vedlevande svampar,

3. lägga upp geocachingplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 40 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.993556, E 12.805472

Parkering i sydväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.977389, E 12.815472

Hitta mig

Nötväcka. 

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Nötväckan är en högljudd fågel som ofta ses klättra på trädstammar. I Sverige är den ensam om att kunna både klättra och hoppa med huvudet före nedåt vilket gör den lätt att känna igen.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt