Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Duvestubbe

Duvestubbe är ett kommunalt skogsreservat intill Ödåkra samhälle. Här finns markerade promenadstigar som tar dig runt bland högstammiga bokar och träd som är uppemot 120 år gamla. Med lite tur skymtar du såväl bofink och rödstjärt som vessla, rådjur och skogsmus. För dig som vill grilla finns iordningställda eldstäder.

Skog med högstammiga bokar

Duvestubbe domineras av högstammiga bokar med inslag av bland annat ek, ask, lind och avenbok. De äldsta träden i skogen är omkring 120 år gamla. I delar av reservatet finns ett frodigt buskskikt som kan vara svårforcerat. Floran är tämligen rik och innehåller arter som gulsippa, hässleklocka, kransrams och skogsknipprot.

Fuktiga marker kring Välabäcken

I Duvestubbe finns också en hel del vatten. Välabäcken slingrar sig diagonalt genom reservatet och här finns även en damm och ett kärr. Kärret är en rest från en gammal kvarndamm som i början av 1900-talet producerade el åt Ödåkras spritfabrik. I reservatets fuktigare delar kan man få syn på olika groddjur.

Duvestubbes djurliv

I skogen häckar några av våra vanligaste fåglar, som bofink, lövsångare, talgoxe och rödstjärt. Vessla, rådjur och skogsmus är några av de däggdjur som man kan få syn på i Duvestubbes naturreservat.

Friluftsliv

Duvestubbe ligger i direkt anslutning till Ödåkra samhälle. Här finns markerade promenadstigar och ett par iordningställda eldstäder där du får grilla. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Välabäcken. Foto: Mats Sjöberg

Välabäcken. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • rida
  • elda utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar.

2. plocka blommor samt gräva upp växter.

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

4. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats som är markerad på reservatsskylt.

7. tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området.

8. tälta eller på annat sätt övernatta.

9. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

10. rida.

11. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som stenmurar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 16 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering utmed Fabriksgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.102389, E 12.741833

Hitta mig

Lungört.

Illustration: Katarina Månsson


Lungörten växer i området kring den gamla kvarndammen i reservatet och blommar i april-maj. Lungörten har tidigare använts som medicinalväxt mot olika lungsjukdomar.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss