Bruces skog

Strax öster om Helsingborgs stad ligger det kommunala naturreservatet Bruces skog. Reservatet är ett mycket uppskattat rekreationsområde med varierad natur. Här möts du av betesmarker, enefälad, ekhagar och lövskog. Området är rikt på fornlämningar. En av dessa är Todarps gårdstomt som blivit känd för sina silverskatter från 1600-talet. En tyst och lugn plats hittar du vid Fågelsjön i mitten av reservatet. Det finns flera olika stigar att följa i området.

Tätortsnära naturområde

Reservatet bygger delvis på en donation som gjordes av Sven Ingvar Bruce och bildades huvudsakligen för att skydda och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde. I Bruces skog finner man en rad olika naturtyper, som gammal enefälad, ekhagar, ask- och hasseldungar, bokskog och blötare lövskogspartier. Det finns även ett antal våtmarker och en fågelsjö i reservatet.

Varierande miljöer

I reservatets varierade naturmiljöer finner man en mängd olika arter. I skogspartierna finner man fågelarter som skogsduva, svartmes och stenknäck. I de öppna markerna kan man höra gulsparvens karaktäristiska sång och se havsörnen flyga på spaning efter något lämpligt byte. I och kring våtmarkerna lever bland annat vanlig padda och snok.

Flora med orkidéer

Reservatet hyser både magrare områden och mer kalk- och näringsrika marker. I de mer näringsrika delarna kan man bland annat finna orkidéerna grönvit nattviol och tvåblad samt arter som småvänderot och granbräken.

Tillgänglighet

I Bruces skog finns både skogsstigar och sträckor som är anpassade för barnvagn och rullstol. Det finns även en 5,5 km lång cykelled, hundhägn där hundar kan röra sig fritt, grillplatser och vindskydd. Tänk på att ta med ditt skräp hem. I reservatet finns två så kallade naturpunkter där man kan läsa mer om växt- och djurlivet samt ett fågeltorn med ett periskop som kan nyttjas av bland annat rullstolsburna.

En matta av vitsippor. Foto: Mats Sjöberg

En matta av vitsippor. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • tälta utanför anvisad plats
 • elda utanför anvisad plats
 • ha hund okopplad mellan 15 mars - 31 oktober (förutom i hundhägn)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.

2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar.

3. Avlägsna död ved eller vedsvampar från området.

4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 15 mars - 31 oktober förutom på markerad plats, så kallat hundhägn.

5. Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt, annat än på särskilt anvisade tavlor.

6. Göra upp öppen eld på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd grillplats.

7. Tälta, eller på annat sätt övernatta utom på av förvaltaren särskilt iordningställd plats eller i anslutning till vindskydd.

8. Utan förvaltarens skriftliga tillstånd anordna tävlingar eller andra arrangemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 248 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Svartvit flugsnappare.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Den svartvita flugsnapparen häckar i hål i löv- och blandskog. Den livnär sig på insekter som den fångar i luften. Eftersom den svartvita flugsnapparen gärna häckar i holkar är den en av våra vanligaste trädgårdsfåglar.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss