Björka skog

Björka skog är ett kommunalt naturreservat vid Ödåkra strax nordost om Helsingborg. Naturen är omväxlande, från öppen ängsmark till fuktig lövskog och äldre ek- och bokskog. Höjdskillnaderna är stora här på den så kallade Helsingborgsryggens nordsluttning. De högsta naturvärdena finns i de äldre och grova lövträden och i de sandiga ängarna. 25 sällsynta så kallade rödlistade arter har hittats här. Med sitt tätortsnära läge är det lätt att ta sig hit. I Björka skog finns stigar för promenad och ridning, samt rastplatser och vindskydd.

Varierad natur

Björka skog ligger på nordsluttningen av Helsingborgsryggen, öster om Ödåkra och Väla centrum. Höjdskillnaderna är stora och naturen varierad. Här finns öppen och torr ängsmark, men också sluten skog, en del fuktig. Områdets storlek och variation gör det gynnsamt för många arter, var av åtminstone 25 är ovanliga och så kallade rödlistade.

Gamla bokträd med ett rikt inre liv

Längs nordsluttningen finns gamla och grova bokar och avenbokar. Här trivs både vedlevande insekter, mossor, lavar och svampar. Exempel på ovanliga insekter är aspögonbagge, större sågsvartbagge och getinglik svampmygga. Andra arter som lever i äldre träd och död ved är bålgeting och blanksvart trämyra. Bland mossor, svampar och lavar finns arter som kransmossa, palmmossa, sydlig sotticka, bokvårtlav och orangepudrad klotterlav.

Artrik torräng och fuktlövskog

I den sandiga slåttermarken i söder finns ängsblommor som besöks av nektarsökande sandbin och den vackra sexfläckiga bastardsvärmaren. Blommor som trivs i den skuggiga och fuktiga lövskogen är de rara växterna desmeknopp, gullpudra, klotpyrola skogsknipprot och skogsnycklar.

Rikt fågelliv och flera olika fladdermöss

Många småfåglar häckar i området, bland andra svarthätta, gransångare, grönfink, gärdsmyg, taltrast, rödhake, järnsparv, stenknäck, svartvit flugsnappare och gök. Andra arter som du främst träffar på i skogen är större hackspett, skogsduva, röd glada, sparvhök och ormvråk. Fladdermöss som lever i Björka skog är större brunfladdermus, nordfladdermus, vattenfladdermus, mustasch/taigafladdermus och dvärgpipistrell.

Friluftsliv

Björka skog ligger nära Ödåkra och Väla handelsområde och har stor betydelse för friluftslivet. Området används mest för promenader och hundrastning, men också för fågelskådning, ridning och i viss mån cykling. Förutom stigar finns här bänkbord och vindskydd med grillplats. En separat gång- och cykelväg leder hit längs Marknadsvägen via tunnel under Björkavägen. Ridande kan ta sig in på reservatets ridstig norrifrån längs Björkavägen. Det finns en parkeringsplats längs Björkavägen om du inte utgår från Väla köpcentrum som ligger cirka 150 meter från reservatet.

Svarthätta. Foto: Mostphotos

Svarthätta. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda/grilla utanför anvisad plats
 • dumpa trädgårdsavfall

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. avsiktligt störa vilda djur eller betande djur,
 2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,
 3. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 4. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
 5. tälta
 6. elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,
 7. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,
 8. dumpa trädgårdsavfall,
 9. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,
 10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 11. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

  Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga godkännande:
 12. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag av gränsmarkeringar och reservatsskyltar.
 13. använda området för organiserad tävling och övning, eller annan aktivitet som kan skada naturmiljön,
 14. fånga eller samla in vilda djur, till exempel insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 45 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats.
N 56.097854, E 12.763634

Hitta mig

Skogsknipprot.

Illustration: Jonas Lundin


Skogsknipprot är en kraftig orkidé som är ganska ovanlig. Den trivs i den näringsrika mulljorden, särskilt om den innehåller kalk. Du kan hitta den i såväl rikkärr och ängsmarker som i lundar och skogar.

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss