Ättekulla

Ättekulla är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget i södra delen av Helsingborgs stad och hyser såväl skog som öppna ängs- och hagmarker marker samt utsikt över Öresund.

Skog och öppna marker

Ättekulla naturreservat består av varierande naturtyper. Skogen domineras av ek och bok men har betydande inslag av al, björk och tall. På våren blommar vitsippor i skogen och på sommaren tar ekorrbär och liljekonvalj över. I fuktigare delar av reservatet finns en alsumpskog där bland annat orkidén skogsknipprot växer. Ättekulla hyser även öppnare partier med ängs- och hagmark.

Djurliv

Ett trettiotal fågelarter häckar i området, däribland svarthätta, härmsångare och näktergal. I en anlagd vattensamling väster om koloniområdet finns bland annat vanlig groda, åkergroda och vanlig padda.

Fornlämningstätt område

Ättekulla är Helsingborgs kommuns mest fornlämningstäta område. Här har människor bott sedan stenåldern och lämnat både synliga och dolda spår efter sig. De kanske tydligaste lämningarna är gravhögarna från brons- och järnålder.

Utsikt från landborgen

Reservatet ligger i en sluttning på landborgen och har en höjdskillnad på omkring 30 meter. Några av de högre delarna erbjuder utsikt mot både Öresund och Helsingborgs södra delar.

Naturpunkt Ättehögen

I Ättekulla naturreservat finns naturpunkten Ättehögen. Där kan du lära dig mer om områdets historia från istid fram till idag. Naturpunkten fungerar även som rastplats där du kan ta en paus. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Ängsmark. Foto: Carina Zätterström

Ängsmark. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad mellan 15 mars till 31 oktober
 • tälta
 • elda utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt,

2. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. medföra hund som inte är kopplad under tiden 15 mars till den 31 oktober,

5. använda ljudanläggning på störande sätt,

6. göra upp öppen eld på annan än på för ändamålet anvisade platser,

7. anordna upplag,

8. tälta eller på annat sätt övernatta,

9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg,

10. parkera annat än på avsedd plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 59 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Lassemansvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.014222, E 12.749806

Parkering Ättekulla sommarstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.011611, E 12.748222

Hitta mig

Skogsstjärna.

Illustration: Katarina Månsson


Skogsstjärnan är lätt att känna igen på de stjärnformade blommorna och på bladen som sitter likt en krans i stjälkens topp. Skogsstjärnan blommar under försommaren.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss