Ättekulla

Ättekulla är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget i södra delen av Helsingborgs stad och hyser såväl skog som öppna ängs- och hagmarker marker samt utsikt över Öresund.

Skog och öppna marker

Ättekulla naturreservat består av varierande naturtyper. Skogen domineras av ek och bok men har betydande inslag av al, björk och tall. På våren blommar vitsippor i skogen och på sommaren tar ekorrbär och liljekonvalj över. I fuktigare delar av reservatet finns en alsumpskog där bland annat orkidén skogsknipprot växer. Ättekulla hyser även öppnare partier med ängs- och hagmark.

Djurliv

Ett trettiotal fågelarter häckar i området, däribland svarthätta, härmsångare och näktergal. I en anlagd vattensamling väster om koloniområdet finns bland annat vanlig groda, åkergroda och vanlig padda.

Fornlämningstätt område

Ättekulla är Helsingborgs kommuns mest fornlämningstäta område. Här har människor bott sedan stenåldern och lämnat både synliga och dolda spår efter sig. De kanske tydligaste lämningarna är gravhögarna från brons- och järnålder.

Utsikt från landborgen

Reservatet ligger i en sluttning på landborgen och har en höjdskillnad på omkring 30 meter. Några av de högre delarna erbjuder utsikt mot både Öresund och Helsingborgs södra delar.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad mellan 15 mars till 31 oktober
 • tälta
 • elda utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt,

2. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. medföra hund som inte är kopplad under tiden 15 mars till den 31 oktober,

5. använda ljudanläggning på störande sätt,

6. göra upp öppen eld på annan än på för ändamålet anvisade platser,

7. anordna upplag,

8. tälta eller på annat sätt övernatta,

9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg,

10. parkera annat än på avsedd plats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 59 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Hitta mig


Skogsstjärnan är lätt att känna igen på de stjärnformade blommorna och på bladen som sitter likt en krans i stjälkens topp. Skogsstjärnan blommar under försommaren.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information