Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Allerums mosse

Allerums mosse är en sista rest av den en gång så stora Toftängsmossen. En mosse som använts för torvbrytning sedan 1700-talet. Genom mossen passerade Allerums markelags-torvmosseväg. En väg som ortsborna i Laröd använde som kyrkstig. Än idag kan du se vägbanken i reservatet. I Allerums mosse växer den sällsynta och vackra sumpviolen. Här har den sin västligaste utpost i Europa. I de ofta vattenfyllda gamla torvgravarna växer numera bunkestarr, gul svärdslilja och kärrsilja. Idag är mossen skogklädd och omges av öppna betesmarker. Reservatet ligger utanför Hittarp strax norr om Helsingborg.

Björkkärret och omgivande marker

Reservatet bestod från början endast av själva björkkärret men utvidgades 2001 med omgivande utdikade marker vilka under sen tid använts som betesmarker och åker. I kärret dominerar glasbjörk, men även ek, bok, alm, asp och ask förekommer. Bland buskarna är hägg och brakved vanliga.

Vegetation

I de tidigare torvgravarna, som ofta står under vatten i början av året finns bland annat vass, bunkestarr, gul svärdslilja och kärrsilja. I övergången mellan torra och blöta partier etableras en zon med älgört, blåtåtel, frossört, strandklo, vattenmåra med mera.

Markvegetationen på högre belägna och torra partier är relativt fattig med kruståtel, ekorrbär och liljekonvalj, men här och var uppträder rikindikerande arter som skogsbingel, storrams, långsvingel och hässlebrodd.

Torvbrytning

Naturreservatet är beläget inom ett tidigare stort sankområde. På 1700-talet var marken uppdelad på olika mosskiften där det bedrevs "torfmåsning", torvbrytning. Reservatet som i vissa delar utgör en sista rest av detta mosseområde ligger inom den del som kallades "Toftängsmossen".

Kyrkstigen

Genom Toftängsmossen passerade Allerums markelags-torvmosseväg, vilken Larödsborna hade rätt att använda som kyrkstig, och än idag finns vägbanken kvar inom reservatsområdet.

Stig genom den gröna skogen. Foto: Mats Sjöberg

Stig genom den gröna skogen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning eller terrängform, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp växter,

3. störa djurlivet t ex genom närgången fotografering eller insamling av insekter eller andra djur,

4. på ett störande sätt använda musikinstrument, radio eller annan ljudanläggning,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. rida,

8. parkera annat än på anvisad parkeringsplats,

9. bygga anordningar eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 11 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Östra Farmarevägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.099333, E 12.675556

Hitta mig

Sumpviol.

Illustration: Martin Holmer


Sumpviolen blommar som mest i månadsskiftet april-maj. Den har stora vackert violetta blommor som sitter på långa skaft. Bladen är stora, något veckade och blanka med en utdragen trubbig spets som gör dom lätta att känna igen även efter blomning. Sumpviolen är sällsynt i Skåne och växer där det är blött och sumpigt.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss