Lur

Lur är en kuperad bokskog strax norr om Lursjön. Stenblock och trädstammar täcks av mossor och lavar. I de blötare partier lyser gullpudran i gul-grönt sommartid. I området närmast Lursjön finns även en ekhage och en slåtteräng. En vandringsled leder ned till Lursjön. Vid sjökanten finns både eldstad och vindskydd.

Bokskog med höga naturvärden

Lur är ett skogsreservat i kuperad terräng. Norr om landsvägen finns bokskog som är uppemot 100 år gammal. Längst i nordväst är marken fuktigare och mer blockrik. Här är skogen tätare och mer varierad. Bland bokträden växer både ek och avenbok. Och mängden död ved är större, något som är betydelsefullt för den biologiska mångfalden.

Söder om vägen finns en ädellövskog med särskilt höga naturvärden. Här är träden över 120 år, en hög ålder för skog numera. Mängden död ved är stor i området. En mindre del består av ekhagmark, också den med höga naturvärden.

Bland ädelkronlav, koralltaggsvamp och gullpudra

I fuktiga delar av reservatet täcks stenblock och trädstammar av mossor och lavar. Här kan du hitta mossfällar med grov fjädermossa, fällmossa och västlig hakmossa. Till de mer exklusiva lavarna i området hör ädelkronlav, liten lundlav och ved-lavklubban. Den senare är bara känd från ca 25 lokaler i landet. Ovanliga svampar som du kan hitta här är koralltaggsvamp, dystersopp och oxtungsvamp. I reservatets blötare delar växer den söta blomman gullpudra. I slåtterängen närmast sjön blommar ängsbräsman i stor mängd om sommaren.

Friluftsliv

Parkering finns i väster, strax söder om landsvägen. Ytterligare en ingång finns i öster. Även den strax söder om landsvägen. Här finns en vandringsled som tar dig runt den kuperade lövskogen och vidare ned till Lursjön. Här finns ingen badplats men väl vindskydd och eldstad. Tänk på att ta med egen ved och att du behöver ta med ditt skräp hem. I den norra delen av reservatet kan du promenera längs en mindre skogsväg som går genom området.

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats (se bilaga 2), friluftskök är tillåtet i hela reservatet
 • parkera utanför anvisad parkering (se bilaga 2 och 1B)
 • cykla annat än på vägar
 • anordna tävling eller träning utanför markerad led mellan 1 april-15 juli (se bilaga 2)

Bilaga 2 Lur - karta över anordningar för friluftslivet Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1B Lur - parkering i väster flyttad, nu söder om landsväg Pdf, 264.2 kB.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. elda annat än på anvisad plats (se bilaga 2). Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet,
 3. cykla annat än på väg,
 4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 5. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda (stående eller liggande) träd och buskar,
 6. uppföra någon form av anläggning,
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 8. parkera annat än på anvisad parkeringsplats (se bilaga 2 och bilaga 1B),

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar (av svårbestämda arter) av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar (av svårbestämda arter), under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 3. under tidsperioden 1 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför markerad led på bilaga 2. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 4. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 5. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen.

Bilaga 2 Lur - karta över anordningar för friluftslivet Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1B Lur - parkering i väster flyttad, nu söder om landsväg Pdf, 264.2 kB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 76 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i väster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.279781, E 13.866084

Reservatsingång i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.279093, E 13.879196

Hitta mig

Dystersopp

Illustration: Katarina Månsson


Dystersoppen är en ovanlig svamp som bara finns i våra sydligare län. En av platserna i Skåne är här. Den liknar en strävsopp, men den sammetslena hatten är mörk och dystert gråbrun. Undersidans porer är smutsgula och om du trycker lätt med fingret blir de blågröna. Foten är brun och slät. Den både luktar och smakar surt och obehagligt. Svampen är framför allt knuten till bokskog.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss