Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lur

Lur är en kuperad bokskog strax norr om Lursjön. Stenblock och trädstammar täcks av mossor och lavar. Och i blötare partier lyser gullpudran i gul-grönt. Promenera längs skogsvägen eller ströva fritt.

Bokskog med höga naturvärden

Delar av Lurs naturreservat består av likåldrig bokskog som påminner om produktionsskogar, men på sina ställen har reservatet höga naturvärden. I de centrala och nordvästra delarna finner man en fuktigare och mer blockrik skog med tätare bokskog med inslag av bland annat ek och avenbok. Här finner man även en del senvuxna träd och död ved vilket är betydelsefullt för den biologiska mångfalden.

Mossor och lavar

I fuktiga delar av reservatet täcks stenblock och trädstammar av mossor och lavar. Här finner man exempelvis mossfällar med grov fjädermossa, fällmossa och västlig hakmossa. Längs med reservatsgränsen löper en mossbeklädd stengärdsgård. Till lavfloran hör bland annat bokvårtlav, savlundlav och havstulpanlav. I reservatets blötare delar kan man även hitta gullpudra.

Friluftsliv

Parkering finns i sydväst. En mindre skogsväg leder genom större delen av reservatet. Gå samma väg tillbaka eller ströva fritt i skogen.

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Bilaga 1B Pdf, 274.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:


1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller
naturföremål,
2. elda annat än med friluftskök,
3. cykla annat än på väg,
4. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller
döda (stående eller liggande) träd och buskar,
5. uppföra någon form av anläggning,
6. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats
8. parkera annat än på anvisad parkeringsplats markerad på bilaga 1B Pdf, 274.9 kB, öppnas i nytt fönster.,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:


9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än
genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör
djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar (av
svårbestämda arter) av varje art under förutsättning att fynden registreras i
Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet
inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
10. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka
beläggsexemplar (av svårbestämda arter), under förutsättning att fynden
registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade
arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Bilaga 1B Pdf, 274.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 26 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i södra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.279556, E 13.865917

Hitta mig

Gullpudra.

Illustration: Katarina Månsson


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt