Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brantaberg-Oreberget

Brantaberg-Oreberget ligger vid Vinslöv, inte långt från Ignabergas kalkstensgrottor. I grottorna övervintrar de fladdermöss som annars lever i Brantaberg-Orebergets skogar. Bokskogar och mindre betesmarker med bryn och buskar möter dig här i fladdermössens jaktmarker på Nävlingeåsens nordsluttning. En omarkerad stig tar dig genom området.

Naturskog med fladdermöss

Brantaberg-Oreberget är till stor del skogsklätt och har varit det under hela 1900-talet. Här finns en mindre lövsumpskog men annars är det mesta ädellövskog med mycket bok. En mindre del av denna ädellövskog är naturskogsliknade. Här är trädvariationen stor mellan ungt-gammalt, dött-levande och flera olika trädslag. Denna skog är särskilt artrik med många mossor, lavar och vedlevande skalbaggar. Det är också denna skog med omgivande gläntor och bryn som är fladdermössens hemvist.

Skogsbäckar och blommande buskar

Marken i lövskogen täcks under vår och sommar av en frodig grönska med blåsippa och gulsippa, med inslag av de rosa-lila blommorna Sankt Pers nycklar och lungört. I den fuktiga miljön utmed bäckarna i naturreservatet växer istället gullpudra, bäckbräsma och desmeknopp.

I betesmarken i väster finns flera grova, vidkroniga gamla bokar, så kallade utmarksbokar. Namnet och det speciella utseendet kommer av att träden vuxit upp i ett öppet beteslandskap och att de tuktats hårt av betesdjuren under sin ungdom på 1800-talet. Skogsduvan som häckar i hålträd finns i området.

Offerkälla och fossil åkermark

I markerna kan man se spår av äldre tiders odling, så kallad fossil åkermark. De äldsta kan vara ändå från Bronsåldern, kanske 5000 år. En bit nedströms bron över bäcken finns även en kallmurad gammal offerkälla, Orekillan.

Friluftsliv

Med sitt tätortsnära läge i utkanten av Vinslöv är reservatet lätt att besöka. Använd stigen som går genom området. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Stubbe och död ved. Foto: Johan Johnmark

Stubbe och död ved. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • sätta upp snitsel, affisch eller liknande

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i fysiskt koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga tillstånd att:

6. sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. utplacera främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 38 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering söder om reservatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.081444, E 13.890583

Hitta mig

Bechsteins fladdermus.

Illustration: Martin Holmer


Bechsteins fladdermus är en av Sveriges 19 fladdermusarter och kanske den mest sällsynta. Den finns bara i Skåne och främst i Göingebygden och anses vara akut hotad. Med lite tur kan du höra Bechsteins fladdermus här men den finns också i de underjordiska kalkstensgrottorna i Ignaberga. Många är glada över att ha fladdermöss i sin närhet. En enda fladdermus kan äta mer än 5 000 myggor per natt.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss