Bosarps jär

Bosarps jär är en cirka 3 km lång ås som reser sig över det omgivande slättlandskapet. Jären är en så kallad getryggsås, en slags rullstensås med smalt krön och branta sidor. Åsen bildades av inlandsisens smältvatten och täcks idag av frodig ädellövskog.

Naturreservatet bildades 1963 för att förhindra fortsatt grustäkt i området. Idag utgör åsen ett värdefullt ädellövskogsinslag på slätten utanför Eslöv. Den flera kilometer långa åsen slingrar sig fram genom ett mestadels öppet jordbrukslandskap. Från det smala åskrönet, som är upp till 20 meter högt, kan man blicka ut över slättlandskapet nedanför.

Bosarps jär är till allra största delen täckt av ädellövskog och domineras av ek och bok. I reservatets centrala och västra delar finns mindre områden med hagmarker som hyser en del grova träd. I fältskiktet finner man bland annat arter som blåsippa, svalört och gökärt.

Vid vägen mot Hemmingsberga finns en rastplats ifrån vilken man kan ta sig upp på åsen via en trappa.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • skräpa ner
  • skada vegetation

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

Skadegörelse å mark eller vegetation liksom nedskräpning inom området får icke ske. Ej heller får camping äga rum därstädes.

Inom området får motorfordon framföras endast å särskilt anlagda vägar och parkeringsplatser, dock med undantag för transporter, som äger rum i samband med områdets behöriga brukande.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 21 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.887326, E 13.340330

Hitta mig

Blåsippa.

Illustration: Katarina Månsson


Blåsippan är en av de första vårblommorna och blommar redan i april–maj. Ibland ligger snön kvar. Blomknopparna bildas redan året innan och är klara att slå ut när vårvärmen kommer. Ibland kan den bli lurad av milt höst-vinterväder och blomma redan på senhösten. Du hittar den i lövskogen. Blåsippan är fridlyst vilket innebär se men inte röra.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.