Borstbäcken

Borstbäcken strömmar fram genom en djup, lövskogsklädd ravin. Här kan vara besvärligt att ta sig fram, men gör ett försök – i bäcken och den frodiga lövskogen finns mycket att upptäcka! Du kan också gå runt hela reservatet, en cirka åtta kilometer lång vandring.

Småkryp och fisk

Borstbäckens starkt strömmande vatten myllrar av liv. I bäcken simmar skalbaggar och fiskar som öring, storspigg, småspigg och elritsa. Snäckor och mängder av bäck- och dagsländelarver kryper på den steniga botten. Många av bäckens invånare är sällsynta och beroende av rent och klart vatten för sin överlevnad.

Lövskogsklädd ravin

Den högresta bokskogen med inslag av ek, ask och alm, är en artrik miljö. Starkt doftande mattor av ramslök breder ut sig om våren. I ravinen växer också den sällsynta lundvivan, troligtvis införd i landet av Övedsklosters munkar. På högstubbar och liggande trädstammar lever en mångfald av lavar, mossor och skalbaggar. I naturreservatet har ett 50-tal ovanliga svampar hittats, vilket gör Borstbäcken till en av Skånes mest artrika svamplokaler. Sällsyntheterna har fantasieggande namn som slöjröksvamp, pelargonriska och blå lökspindling.

Slaget vid Borst

År 1644 var Borstbäcken skådeplats för ett blodigt slag enligt muntliga berättelser. Striden stod mellan ett otränat bondeuppbåd från Färs härad (som då tillhörde Danmark) och ett välutrustat svenskt kavalleri. Efter en ojämn kamp stod svenskarna till slut som segrare.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • framföra motordrivet fordon
  • skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. framföra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatser samt på vägar till och från dessa parkeringsplatser,

3. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

4. utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar.

5. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet,

6. medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 43 hektar

Kommun: Eslöv, Hörby, Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.703083, E 13.585028

Hitta mig


Längs det rena och klara vattnet i Bortstbäcken kan man ibland få se strömstare. Strömstaren står gärna på en gren eller en sten i vattnet och knixar och niger. Strömstaren är den enda tättingen i Europa som både kan dyka och simma. Ibland springer den längs med bottnen på jakt efter nattsländelarver och andra småkryp.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.