Södra Lommabukten

Strandängarna längs Öresund har använts som betesmark sedan bronsåldern och återfanns förr längs hela kustremsan. Idag finns bara enstaka områden kvar. Här, ett stenkast från Malmös industrier, häckar en mängd strandängsfåglar i naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad.

Strandängar med lång kontinuitet

Strandängsbete skapar tillsammans med regelbundna översvämningar av salt havsvatten förutsättningar för ett unikt djur- och växtliv. Här finns en lågvuxen gräsvegetation med bland annat strandkrypa, strandaster och salttåg och många insekter. På Tågarps hed har över 100 olika arter av dag- och nattfjärilar hittats. I skonor, sänkor som periodvis är fyllda med saltvatten, växer salttåliga växter som glasört, saltört och saltnarv.

Strandängens fåglar

På Alnarps fälad och Tågarps hed häckar typiska strandängsfåglar som gravand, skedand, tofsvipa, rödbena och gulärla. Den eleganta skärfläckan med sin långa, uppåtböjda näbb är en annan av områdets häckfåglar. Mängder av flyttfåglar passerar området under vår och höst.

Grunda bottnar och ålgräsängar

De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. I de svajande ålgräsängarna kan fiskyngel hitta både mat och skydd. Torsk och ål är arter som använder ålgräsängarna till barnkammare. Här finns också flera plattfiskarter, exempelvis skrubbskädda, sandskädda och piggvar. Den långsmala tångsnällan smälter lätt in bland ålgräsens långa blad.

Utsikt över Lommabukten. Foto: Mona Persson

Utsikt över Lommabukten. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • beträda reservatets landområde mellan 15 mars - 30 september.
  • under hela året beträda på kartan markerat vattenområde (se Bilaga 2)

Bilaga 2, beträdnadsförbud Pdf, 371.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under hela året beträda på kartan markerat vattenområde (Bilaga 2) och under tiden 15 mars – 30 september beträda reservatets landområde,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

3. plocka eller gräva upp växter,

4. göra upp eld,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

8. utöva fritidsaktiviteter som kan störa djurlivet så som flyga med modellplan eller drake, eller framföra radiostyrda farkoster i vattenområdet

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Bilaga 2 Pdf, 371.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 256 hektar

Kommun: Burlöv, Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering söder om reservatet, vid Spillepengen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.637583, E 13.049889

Parkering norr om reservatet, vid Öresundsparkens fritidsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.659806, E 13.058861

Hitta mig

Gravand.

Illustration: Katarina Månsson


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar. Den dyker ofta upp på de skånska strandängarna redan i slutet av februari eller i början av mars. Gravanden häckar på flacka sandstränder där honan gräver en gång i en sandig strandbrink. Redan i juli-augusti flyger gravänderna tillbaks söderut för att övervintra.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 625.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss