Södra Lommabukten

Strandängarna längs Öresund har använts som betesmark sedan bronsåldern och återfanns förr längs hela kustremsan. Idag finns bara enstaka områden kvar. Här, ett stenkast från Malmös industrier, häckar en mängd strandängsfåglar i naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad.

Strandängar med lång kontinuitet

Strandängsbete skapar tillsammans med regelbundna översvämningar av salt havsvatten förutsättningar för ett unikt djur- och växtliv. Här finns en lågvuxen gräsvegetation med bland annat strandkrypa, strandaster och salttåg och många insekter. På Tågarps hed har över 100 olika arter av dag- och nattfjärilar hittats. I skonor, sänkor som periodvis är fyllda med saltvatten, växer salttåliga växter som glasört, saltört och saltnarv.

Strandängens fåglar

På Alnarps fälad och Tågarps hed häckar typiska strandängsfåglar som gravand, skedand, tofsvipa, rödbena och gulärla. Den eleganta skärfläckan med sin långa, uppåtböjda näbb är en annan av områdets häckfåglar. Mängder av flyttfåglar passerar området under vår och höst.

Grunda bottnar och ålgräsängar

De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. I de svajande ålgräsängarna kan fiskyngel hitta både mat och skydd. Torsk och ål är arter som använder ålgräsängarna till barnkammare. Här finns också flera plattfiskarter, exempelvis skrubbskädda, sandskädda och piggvar. Den långsmala tångsnällan smälter lätt in bland ålgräsens långa blad.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • beträda reservatets landområde mellan 15 mars - 30 september.
  • under hela året beträda på kartan markerat vattenområde (se Bilaga 2)

Bilaga 2, beträdnadsförbud Pdf, 371.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. under hela året beträda på kartan markerat vattenområde (Bilaga 2) och under tiden 15 mars – 30 september beträda reservatets landområde,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

3. plocka eller gräva upp växter,

4. göra upp eld,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

8. utöva fritidsaktiviteter som kan störa djurlivet så som flyga med modellplan eller drake, eller framföra radiostyrda farkoster i vattenområdet

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Bilaga 2 Pdf, 371.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 256 hektar

Kommun: Burlöv, Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar. Den dyker ofta upp på de skånska strandängarna redan i slutet av februari eller i början av mars. Gravanden häckar på flacka sandstränder där honan gräver en gång i en sandig strandbrink. Redan i juli-augusti flyger gravänderna tillbaks söderut för att övervintra.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 625.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.