Hjorthagen - Wrams Gunnarstorp

Hjorthagen Wrams Gunnarstorp är en djurhage som omgärdas av en stenmur. Djurhagen har anor från 1500-talet och dovhjortarnas långvariga bete har gett upphov till områdets parkliknande karaktär.

Stenmur från 1500-talet

Stenmuren som omgärdar Hjorthagen är drygt 3 km lång, 2 meter hög och 1 meter bred vid basen. Muren anlades på 1500-talet och är kulturminnesmärkt. Delar av muren har dock raserats vid tidigare industriverksamhet.

En av landets äldsta dovhjortsstammar

Hjorthagens dovhjortsstam är sannolikt en av landets äldsta. Hjortarna hämtades hit och sattes ut redan i mitten av 1600-talet. Dovhjortarna i Hjorthagen härstammar troligtvis från Turkiet. Än idag betar närmare 100 dovhjortar på det inhägnade området. Idag har stenmuren dock kompletterats med moderna elstängsel.

Glesa ekar och sumpskog

Det långvariga och fortgående hjortbetet har gett upphov till Hjorthagens parkliknande karaktär. Skogen är glest bevuxen med främst ek och buskskiktet är i princip obefintligt. Genom Hjorthagen rinner en bäck med ett antal mindre biflöden. Kring dessa vattendrag finner man alsumpskog.

Insekter och kryptogamer

Hjorthagens högsta naturvärden är knutna till de äldre träden. Här kan man finna intressanta insekter, mossor och svampar. Bland annat har bokblombock och gulringad vedharkrank påträffats i reservatet.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Anders Kristensson
naturvårdsförvaltare

E-post anders.kristensson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 40


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ta med hund
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. göra upp eld

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. medföra hund

6. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

7. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 68 hektar

Kommun: Bjuv

Förvaltare: Markägaren i samråd Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i väster, intill Wrams Gunnarstorpsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.108444, E 12.975778

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.