Hjorthagen - Wrams Gunnarstorp

Hjorthagen vid Wrams Gunnarstorps slott ligger uppe på Söderåsen, strax söder om Åstorp. Reservatet är en djurhage med anor från 1500-talet och den omgärdas av en drygt tre km lång stenmur. Området har fått sin parkliknande karaktär från dovhjortarnas långvariga bete. Anordningar för friluftsliv saknas.

Stenmur från 1500-talet

Stenmuren som omgärdar Hjorthagen är drygt 3 km lång, 2 meter hög och 1 meter bred vid basen. Muren anlades på 1500-talet och är kulturminnesmärkt. Delar av muren har dock raserats vid tidigare industriverksamhet.

En av landets äldsta dovhjortsstammar

Hjorthagens dovhjortsstam är sannolikt en av landets äldsta. Hjortarna hämtades hit och sattes ut redan i mitten av 1600-talet. Dovhjortarna i Hjorthagen härstammar troligtvis från Turkiet. Än idag betar närmare 100 dovhjortar på det inhägnade området. Idag har stenmuren dock kompletterats med moderna elstängsel.

Glesa ekar och sumpskog

Det långvariga och fortgående hjortbetet har gett upphov till Hjorthagens parkliknande karaktär. Skogen är glest bevuxen med främst ek och buskskiktet är i princip obefintligt. Genom Hjorthagen rinner en bäck med ett antal mindre biflöden. Kring dessa vattendrag finner man alsumpskog.

Insekter och kryptogamer

Hjorthagens högsta naturvärden är knutna till de äldre träden. Här kan man finna intressanta insekter, mossor och svampar. Bland annat har bokblombock och gulringad vedharkrank påträffats i reservatet.

Friluftsliv

Parkering finns utmed Wrams Gunnarstorpsvägen. Ingång med färist finns längs grusväg-Skåneleden. Markerade stigar saknas inne i hagen, men det går bra att ströva fritt. Vid dammen finns några stenar för vila och fika. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Den gamla stenmuren. Foto: Mona Persson

Den gamla stenmuren. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ta med hund
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. göra upp eld

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. medföra hund

6. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

7. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 68 hektar

Kommun: Bjuv

Förvaltare: Markägaren i samråd Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i väster, intill Wrams Gunnarstorpsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.108444, E 12.975778

Hitta mig

Dovhjort

Illustration: Katarina Månsson


Dovhjortar lever i flock. Oftast är de rödbruna med vita prickar på sidorna, men det finns också svartbruna djur och de som är helt vita. De känns lätt igen på sina vita bakdelar med svarta kanter och med den svarta långa svansen i mitten. Dovhjorten har hållits i hägn på gods och kungsgårdar sedan 1500-talet. Många av dessa djur har kommit ut i det fri och utvecklat ganska stora stammar i södra Sverige. Honan kallas hind och föder sin kalv i månadsskiftet juni-juli. Hjorten är egentligen hanen. Det är bara han som har horn, och dessa fälls varje år. Dovhjorten är mindre än kronhjorten, och till skillnad från kronhjortens tjurlika råmande så har dovhjorten ett djupare grymtande läte vid brunsten.

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss