Åvarp

Foto: Mattias Engman

Åvarps naturreservat bildades 1969 för att skydda Söderåsens skogsbeklädda sydvästsluttning. Här växer ädellövskog med högresta bokar som dominerande trädslag. Området har en intressant kärlväxtflora med bland annat vitskråp och skogssvingel.

Högresta bokar och vitskråp

I reservatet växer ädellövskog med högresta bokar som dominerande trädslag. Vid en av de bäckar som rinner nerför sluttningen finns Sveriges nordligaste plats för växten vitskråp. Den blommar med vita blommor samlade i klasar redan i mars och utvecklar sina blad senare under våren.

Skogsgräs och lundblommor

I slutet av skogsvägen som leder in i reservatets södra del (strax väster om Killehus) kan man finna det sällsynta gräset skogssvingel. Det växer i den skogsbeklädda sluttningen tillsammans med fler skogsgräs såsom lundslok, lundäxing och
lundgröe. Hässleklocka, hålnunneört och stor häxört är andra som tillhör den speciella lundvegetation, vilken trivs i det dunkla ljuset under träden.

Forntida vägar

I reservatet finns fornlämningar i form av hålvägar. Dessa är rester av forntida vägar. Spåren av vagnarnas hjul och dragdjurens hovar och klövar har skapat fåror i marken som fortfarande kan skönjas. Ofta ligger flera hålvägar bredvid varandra. Då fårorna blev för djupa började man helt enkelt gå vid sidan om den ursprungliga vägen och på så sätt skapades en ny väg.

Kontakt

Anders Kristensson
naturvårdsförvaltare

E-post anders.kristensson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 40

 

För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- Det är förbjudet att göra upp eld, att framföra motorfordon samt att uppställa husvagn eller tält.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 45 hektar

Kommun: Bjuv

Förvaltare: Markägaren i samråd med Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid angränsande reservat Hallabäckens dalgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.066861, E 13.019806

Hitta mig


I Åvarp har vitskråp en av sina nordligaste växtplatser i Sverige. Vitskråp är mycket ovanlig och i Sverige förekommer arten bara i Skåne. Den växer på fuktiga platser i lövskogar, ofta i raviner eller nära källor och bäckar.
Foto: Maria Sandell

Mer information

Informationsskylt Pdf, 217.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.