Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åvarp

Åvarps naturreservat bildades 1969 för att skydda Söderåsens skogsbeklädda sydvästsluttning. Här växer högresta bokar och speciella växter som vitskråp och skogssvingel. Åvarp saknar anordningar för friluftslivet, men här finns spår av flera forntida vägar, så kallade hålvägar.

Högresta bokar och vitskråp

I reservatet växer ädellövskog med högresta bokar som dominerande trädslag. Vid en av de bäckar som rinner nerför sluttningen finns Sveriges nordligaste plats för växten vitskråp. Den blommar med vita blommor samlade i klasar redan i mars och utvecklar sina blad senare under våren.

Skogsgräs och lundblommor

I slutet av skogsvägen som leder in i reservatets södra del (strax väster om Killehus) kan man finna det sällsynta gräset skogssvingel. Det växer i den skogsbeklädda sluttningen tillsammans med fler skogsgräs såsom lundslok, lundäxing och lundgröe. Hässleklocka, hålnunneört och stor häxört är andra som tillhör den speciella lundvegetation, vilken trivs i det dunkla ljuset under träden.

Forntida vägar

I reservatet finns fornlämningar i form av hålvägar. Dessa är rester av forntida vägar. Spåren av vagnarnas hjul och dragdjurens hovar och klövar har skapat fåror i marken som fortfarande kan skönjas. Ofta ligger flera hålvägar bredvid varandra. Då fårorna blev för djupa började man helt enkelt gå vid sidan om den ursprungliga vägen och på så sätt skapades en ny väg.

Skogsmark. Foto: Mats Sjöberg

Skogsmark. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- Det är förbjudet att göra upp eld, att framföra motorfordon samt att uppställa husvagn eller tält.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 45 hektar

Kommun: Bjuv

Förvaltare: Markägaren i samråd med Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid angränsande reservat Hallabäckens dalgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.066861, E 13.019806

Hitta mig

Vitskråp.

Foto: Maria Sandell


I Åvarp har vitskråp en av sina nordligaste växtplatser i Sverige. Vitskråp är mycket ovanlig och i Sverige förekommer arten bara i Skåne. Den växer på fuktiga platser i lövskogar, ofta i raviner eller nära källor och bäckar.

Mer information

Informationsskylt (karta) Pdf, 95.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss