Stora Hults fälad

På Stora Hults fälad möts besökaren av ett kulturpräglat och ålderdomligt landskap som förr var en betydligt vanligare syn längs de skånska kusterna. De kustnära markerna på Bjärehalvön har troligtvis betats i tusentals år och reservatet utgör en rest av det förr så vidsträckta beteslandskapet i trakten.

Under 1900-talet försvann en stor del av landets öppna betesmarker. Några planterades med gran och tall och andra övergavs och växte igen. Stora Hults fälad är inget stort reservat, men kan likväl ge en glimt av hur en stor del av de skånska kusterna såg ut för ett par hundra år sedan.

I Stora Hults fälad är marken övervägande sandig och torr. De allra torraste delarna av reservatet utgörs av gamla sanddyner. På fäladen finner man ett glest buskskikt, men överlag är det gräs som dominerar i reservatet. På de torra markerna växer härdiga växter som gul fetknopp, trift och backtimjan. I reservatets västra del finns friskare marker med inslag av starrvegetation.

Reservatets öppna marker lockar bland annat till sig vadarfåglar som strandskata och tofsvipa.

Fäladen. Foto: Mats Sjöberg

Fäladen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • parkera
  • ordna offentlig nöjestillställning

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

Fastigheten får icke användas för bebyggelse, tältning, fordonsparkering
eller offentliga nöjestillställningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 1959

Storlek: 5 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.324472, E 12.759472

Hitta mig

Tofsvipa.

Illustration: Katarina Månsson


Tofsvipornas ankomst under tidig vår är ett klassiskt vårtecken. På grund av stora förändringar i jordbrukslandskapet minskade arten kraftigt under 1900-talet.

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss