Stora Hults fälad

På Stora Hults fälad möts besökaren av ett kulturpräglat och ålderdomligt landskap som förr var en betydligt vanligare syn längs de skånska kusterna. De kustnära markerna på Bjärehalvön har troligtvis betats i tusentals år och reservatet utgör en rest av det förr så vidsträckta beteslandskapet i trakten.

Under 1900-talet försvann en stor del av landets öppna betesmarker. Några planterades med gran och tall och andra övergavs och växte igen. Stora Hults fälad är inget stort reservat, men kan likväl ge en glimt av hur en stor del av de skånska kusterna såg ut för ett par hundra år sedan.

I Stora Hults fälad är marken övervägande sandig och torr. De allra torraste delarna av reservatet utgörs av gamla sanddyner. På fäladen finner man ett glest buskskikt, men överlag är det gräs som dominerar i reservatet. På de torra markerna växer härdiga växter som gul fetknopp, trift och backtimjan. I reservatets västra del finns friskare marker med inslag av starrvegetation.

Reservatets öppna marker lockar bland annat till sig vadarfåglar som strandskata och tofsvipa.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • parkera
  • ordna offentlig nöjestillställning

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

Fastigheten får icke användas för bebyggelse, tältning, fordonsparkering
eller offentliga nöjestillställningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 1959

Storlek: 5 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.324472, E 12.759472

Hitta mig


Tofsvipornas ankomst under tidig vår är ett klassiskt vårtecken. På grund av stora förändringar i jordbrukslandskapet minskade arten kraftigt under 1900-talet.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.