Lya ljunghed med omgivningar

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar är beläget på Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet. Förutom Lya ljunghed ingår även Älemossen och Korups fäladsmark. Här möter du resterna av det ålderdomliga natur- och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. En vandring genom reservatet bjuder både på blomrika betesmarker och en av sydvästra Sveriges få högmossar – Älemossen.

Korup

Kring Korup ligger minnen från det småskaliga jordbruket kvar. Små åkerlyckor blandas med fäladsmark. Här hittar man stengärdsgårdar, odlingsrösen och topphuggna bokar som påminner oss om dåtidens slit.

Fäladsmarken varierar mellan torra områden där slåttergubbe, käringtand och ängsvädd blommar till fuktiga partier med granspira och myrlilja. Längs åkerholmar och stengärdsgårdar växer träd och buskar som är viktiga för insekter och fåglar.

Lya ljunghed

Det trädlösa hedlandskapet som byarna använt som utmark skapades under 1500- och 1600-talet genom att träden höggs och intensivt bete tog vid. På den tiden brände man ljunghedarna med jämna mellanrum för att förbättra betet. Idag utförs naturvårdsbränning på dessa marker för att gynna de växter och insekter som trivs på den öppna ljungheden.

På Lya ljunghed finns ovanligt många törnskator och man kan se den vackre hannen sitta i toppen av en enbuske vaktande sitt revir. Ibland kan man även se makabra spår efter törnskatorna eftersom de ofta spetsar sina bytesdjur (insekter, små gnagare, fågelungar och så vidare) på taggar och törnar. På så vis bygger de upp ett matförråd inför sämre dagar.

Älemossen

Älemossen är en högmosse som består av en kantskog med tall och björk och ett stort, öppet mosseplan. Tuvor med kråkbär, tranbär och hjortron blandas med våta sänkor. Hela mossen är uppbyggd av vitmossor och i grunda sänkor kan man hitta den insektsätande växten rundsileshår. Den lysande gula myrliljan blommar på försommaren. Längre fram på sommaren hittar man klockljung med sina rosalila klockor.

Vandringar i mångskiftande natur

Skåneleden passerar genom naturreservatet och går över Älemossens öppna vidder. Man kan starta vid lägerplatsen vid Korröd, i utkanten av Båstad och vandra över Älemossens vidder och över fäladsmark och ljunghed. Det finns en utsiktsplattform på mossen som man kan nå via Skåneleden.

Narrow roads wind through a hilly, ancient farming landscape. Älemossen wetland extends out in the centre, and to the north a stony heathland rises up. The land around Korup bears the scars from hard work from times gone by, with clearance cairns, stone walls and beech trees that have been topped. The Skåneleden Trail crosses right through the reserve which makes the voyage of discovery through the rich and varied countryside easier.

On the drier parts of the heathland, plants such as leopard’s bane and bird’s foot trefoil shine out amongst the heather plants and in the damp hollows you can find beauties such as lousewort and bog asphodel. Red-backed shrikes search for insects from the top of the juniper bushes and yellow hammers sing their verse “a-little-bit-of-bread-with-no-cheeeeeese”.

There is something peaceful with the vast expanses of the wetland and there are lots of exciting things to discover here along the boardwalks and footpaths of the Skåneleden Trail. Some of the flora that grows here is usually found in Norrland, such as cloudberry, cranberry and cross-leaved heath. Bog asphodel shines with the golden yellow flower spikes and the carnivorous small plant round-leaved sundew grows close to the ground. Here you can listen for the black woodpecker’s drum roll and the monotonous “churring” call of the nightjar.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • placera ut geocacher

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

  • gräva, borra eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd eller annan ytbildning,
  • medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

  • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
  • lägga upp geocachingplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 441 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.388167, E 12.882083

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.403028, E 12.892250

Hitta mig


Slåttergubbe växer på torra, friska marker och är mycket känslig för gödsling. Arten har minskat kraftigt i takt med att naturbetesmarker har försvunnit från landskapet. Slåttergubbe har länge nyttjats som medicinalväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Folder Korup, Älemossen och Lya ljunghed Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.