Lya ljunghed med omgivningar

Lya ljunghed med Älemossen och Korups fäladsmark ligger 180 meter upp på Hallandsåsens höjdplatå. Här möter du resterna av det ålderdomliga natur- och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. En vandring genom reservatet bjuder på öppna vidder, enefälader, blomrika betesmarker, ljunghedar och en av Skånes få högmossar – Älemossen. Skåneleden passerar genom reservatet.

Korups fäladsmark

Kring Korup ligger minnen från det småskaliga jordbruket kvar. Små åkerlyckor blandas med fäladsmark. Här hittar du stengärdsgårdar, odlingsrösen och topphuggna bokar som påminner oss om dåtidens slit.

Blommorna i fäladsmarken varierar beroende på fuktighet. I de torra delarna syns slåttergubbe, käringtand och ängsvädd. I de fuktiga partier kan du istället se granspira och myrlilja. Längs åkerholmar och stengärdsgårdar växer träd och buskar som är viktiga för insekter och fåglar.

Lya ljunghed

Det trädlösa hedlandskapet som byarna använt som utmark skapades under 1500- och 1600-talet genom att träden höggs och intensivt bete tog vid. På den tiden brände man ljunghedarna med jämna mellanrum för att förbättra betet. Idag utförs naturvårdsbränning på dessa marker för att gynna de växter och insekter som trivs på den öppna ljungheden.

På Lya ljunghed finns ovanligt många törnskator och man kan se den vackre hannen sitta i toppen av en enbuske vaktande sitt revir. Ibland kan man även se makabra spår efter törnskatorna eftersom de ofta spetsar sina bytesdjur (insekter, små gnagare, fågelungar och så vidare) på taggar och törnar. På så vis bygger de upp ett matförråd inför sämre dagar.

Älemossen

Älemossen är en högmosse som består av en kantskog med tall och björk och ett stort, öppet mosseplan. Tuvor med kråkbär, tranbär och hjortron blandas med våta sänkor. Hela mossen är uppbyggd av vitmossor och i grunda sänkor kan man hitta den insektsätande växten rundsileshår. Den lysande gula myrliljan blommar på försommaren. Längre fram på sommaren hittar man klockljung med sina rosalila klockor.

Friluftsliv

Skåneleden passerar genom naturreservatet och går över Älemossens öppna vidder i södra halvan av området. Leden fortsätter sedan förbi Korups fäladsmarker och avslutar vid Lyas öppna ljunghed med höjden Flackebjär längst i norr. Det finns en utsiktsplattform på mossen som du når via Skåneleden. Parkeringar finns vid Lya ljunghed. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Narrow roads wind through a hilly, ancient farming landscape. Älemossen wetland extends out in the centre, and to the north a stony heathland rises up. The land around Korup bears the scars from hard work from times gone by, with clearance cairns, stone walls and beech trees that have been topped. The Skåneleden Trail crosses right through the reserve which makes the voyage of discovery through the rich and varied countryside easier.

On the drier parts of the heathland, plants such as leopard’s bane and bird’s foot trefoil shine out amongst the heather plants and in the damp hollows you can find beauties such as lousewort and bog asphodel. Red-backed shrikes search for insects from the top of the juniper bushes and yellow hammers sing their verse “a-little-bit-of-bread-with-no-cheeeeeese”.

There is something peaceful with the vast expanses of the wetland and there are lots of exciting things to discover here along the boardwalks and footpaths of the Skåneleden Trail. Some of the flora that grows here is usually found in Norrland, such as cloudberry, cranberry and cross-leaved heath. Bog asphodel shines with the golden yellow flower spikes and the carnivorous small plant round-leaved sundew grows close to the ground. Here you can listen for the black woodpecker’s drum roll and the monotonous “churring” call of the nightjar.

Fäladsmark. Foto: Mona Persson

Fäladsmark. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför ev anvisad plats
 • ställa upp husvagn/husbil längre än 1 dygn
 • tälta längre än 1 dygn
 • cykla utanför väg eller ev anvisad led

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,
 3. placera eller sätta upp fasta främmande föremål såsom tavla, skylt, affisch eller liknande,
 4. cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisade leder,
 5. köra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och vägar som är upplåtna för ändamålet,
 6. ställa upp husvagn, husbil eller sätta upp tält eller liknande anordning under längre tid än ett dygn,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen , eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 447 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringe, Lya ljunghed och Korups fälad (norr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.403028, E 12.892250

Södra parkeringen, Älemossen och Korups fälad (söder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.388167, E 12.882083

Hitta mig

Klockljung

Illustration: Katarina Månsson


Klockljung liknar vanlig ljung. De barrlika bladen sitter i täta kransar på stjälken. Blomman är rosa och ser ut som en hängande urna med uppsvälld form och smal hals. Blommorna är större än hos vanlig ljung och de kommer lite tidigare. Klockljungen blommar i juli-augusti.

Mer information

Folder Korup, Älemossen och Lya ljunghed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss