Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kalvahagen

Kalvahagen är ett kommunalt naturreservat i Åstorp. Området, som karakteriseras av bokskog och hagmarker, har höga värden både vad gäller natur och rekreation och är en viktig länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen.

Äng och hage varvat med skog

I väster finner man ett område med ängsmark och grov bokskog (Kalvahagsskogen). I den centrala delen breder betesmark ut sig (Kalvahagen och Fårahagen). Längst i söder finns lövskogsbestånd och en mindre damm.

Rara ängsblommor och skalbaggar

De högsta naturvärdena återfinns i bokskogen, samt i naturbetesmarken med sina många blommande buskar och träd. Bokskogen i Kalvahagen är särskilt värdefull. Här finns mycket grova träd. Flera av dem har håligheter med trädmjöl (mulm). Mulmen erbjuder både mat, skydd och boplats åt många vedskalbaggar. Av betesmarkerna har Fårahagen högst värden. Med sin variation av vidkroniga träd, blommande buskar och öppen blomrik mark finns goda förutsättningar för en mångfald av insekter och fåglar.

Friluftsliv - arboretum & utemuseum

Kalvahagen ligger en dryg kilometer från Åstorps järnvägsstation uppe på Söderåsen. En led (Brottets bana) leder hit via stenbrottet. Vid den stora reservatsentrén på Björnåsvägen/Odengatan finns en parkering och ett så kallat arboretum. Det är en samling med olika trädslag. Här kan man jämföra hur knoppar och blad skiljer sig mellan till exempel bok, avenbok och lind. Här finns även ett utemuseum med bilder över områdets natur och kultur. I reservatet finns ett motionsspår med hinderbana. Vandringsleder som Skåneleden (Ås till ås) och leden som kallas "Brottets bana" (3,9 km, går runt stenbrottet) passerar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Grusad gång längs hagen. Foto: Mats Sjöberg

Grusad gång längs hagen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda eller använda grill utanför anvisade platser
  • tälta eller övernatta i husvagn, husbil eller liknande
  • samla ved och pinnar
  • samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel, utanför anvisad plats

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 21 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Åstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering (Odengatan/Björnåsvägen) Länk till annan webbplats.
N 56.129026, E 12.961667

Hitta mig

Hålnunneört.

Illustration: Katarina Månsson


Hålnunneörten är en sydlig art som i Sverige bara är vanlig i Skåne. Den växer främst i lundar och bokskog och blommar från april till juli. Hålnunneört användes förr som botemedel mot bland annat mask och benröta.

Kontakt

Petra Johansson
miljöinspektör/miljöstrateg, Åstorps kommun

E-post miljo@astorp.se

Telefon 042-640 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss