Magnarps strandmarker

Foto: Mats Sjöberg

Magnarps strandmarker är ett kommunalt naturreservat i Ängelholms kommun. Reservatet är beläget i anslutning till Vejbystrand tätort och omfattar en långsmal kustremsa som är en rest av de förr vidsträckta betesmarker som fanns i trakten.

Mager sandhed med badmöjligheter

Norra delen av reservatet består av en mager sandhed med omväxlande våta och torra partier. Växtligheten består av bland annat ljung, kråkris och en. I södra delen finns klapperstensvallar och en lågvuxen strandskog med bland annat ask, rönn och ek. Stranden är stenig och i en liten vik nära Vejbystrand ligger en badplats som kallas för Gubbahålan.

Dansande makaonfjärilar och spelande lärkor

På reservatets öppna marker finns många olika fjärilsarter som allmän metallvingesvärmare, mjölkörtsspinnare och makaonfjäril. Här trivs även fågelarter som är knutna till det öppna kulturlandskapet, däribland sånglärka, hämpling och gök.

Friluftsliv

Genom detta tätortsnära naturreservat i Vejbystrands södra del går Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 22). Skåneleden är det självklara valet om du vill vandra längs den cirka 2 km långa och relativt varierande kustremsan. Parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet både i norr och i söder. Närmaste busshållplats är Vejbystrand centrum, cirka 1,5 km norrut.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Ängelholms kommun

E-post info@engelholm.se

Telefon 0431-870 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • rida
  • cykla eller framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • flyga med obemannad luftfarkost
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. Skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jordformation genom att t ex bortföra, gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,

2. cykla, framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

3. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada växter och vegetation,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. utnyttja området för golfspel,

9. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, CD-spelare musikinstrument annan ljudanläggning eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellplan),

10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar undantagna.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 15 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Ängelholms kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Slånbusken blir närmare 2 meter hög och blommar vackert i vitt om våren. Frukten, det blådaggiga slånbäret har en bitter smak som smakar sötare efter en frostknäpp.
Illustratration: Katarina Månsson