Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hjärnarps prästaskog

promenad på grusad gung i flack bokskog

Motionsspår i Hjärnarps prästaskog. Foto: Ängelholms kommun

Hjärnarps prästaskog är ett kommunalt naturreservat som ligger vid foten av Hallandsåsen. Marken ägs av Lunds stift. Och historiskt har skogen brukats för att avlöna prästen. Här möts du av bokskog med utegym och motionsspår.

Skogen som gav prästen lön

Hjärnarps prästaskog ägs av Lunds stift och är cirka 11 hektar stort. Skogen ligger nedanför Hallandsåsen, väster om motorväg E6. Bokskogen dominerar, men här finns även alsumpskog och ungskog. Historiskt har intäkter från skogen använts för att avlöna prästen.

Gammal bokskog rik på liv

I Hjärnarps prästaskog har det funnits bokskog i mer än 200 år. Flera gamla och grova bokträd finns fortfarande kvar. Och dessa träd har höga naturvärden. Barken är särskilt attraktiv för ovanliga mossor och lavar som exempelvis slanklav och trubbfjädermossa. Inne i håligheter och trämjöl trivs många smådjur. Tio av dessa är ovanliga. En av dem är getinglik svampmygga, särskilt speciell eftersom den lyser. Mest exklusiv och sällsynt är skalbaggen blåsvart brunbagge. Även alsumpskogen är biologiskt värdefull. Här växer de rara växterna gullpudra och skärmstarr. Totalt har 69 så kallade naturvårdsarter hittats.

Syftet med skötseln är att utveckla en naturskogsliknande ädellövskog och sumpskog. Här ingår även att skapa mer död ved. Ett annat viktigt syfte är att utveckla friluftslivet.

Friluftsliv

Området är en tätortsnära bokskog intill idrottsplatsen i Hjärnarp. Det finns två elljusspår i reservatet och en asfalterad gång- och cykelväg som passerar. Elljusspåren är 1,2 km respektive 1,7 km och de är tända på kvällarna under vissa klockslag. Vid andra tider kan du som besökare tända dem vid entrén till området. En skyltad aktivitetsslinga med förslag på övningar går längs stigen. Parkering finns på Hjärnarps idrottsplats och strax intill finns entrén till reservatet. Här startar elljusspår och här finns ett utegym med 8 stationer .

Hjärnarps prästaskog. Foto: Maria Thyr

Hjärnarps prästaskog. Foto: Maria Thyr

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda (om anvisad plast saknas)
 • tälta/övernatta
 • rida
 • cykla utanför anvisad cykelväg
 • dumpa trädgårdsavfall
 • sätta upp snitsel/kontroll i mer än 10 dagar (kontaktuppgifter och datum ska anges)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. Ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar eller naturföremål
 2. Föra bort eller elda upp död ved, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 3. Gräva upp växter
 4. Tälta eller sätta upp utrustning för övernattning
 5. Elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol på anvisad plats
 6. Cykla annat än på väg eller anvisad cykelled
 7. Rida/köra med häst
 8. Ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 9. Köra motordrivet fordon
 10. På ett störande eller högljutt sätt använda musik-eller ljudanläggning
 11. Dumpa trädgårdsavfall
 12. Lägga skräp annat än i soptunna
 13. Sätta upp tavla, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens skriftliga tillstånd:
 14. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur* annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod** med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.
 15. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar*
 16. sätta upp orienteringssnitsel, kontroll eller liknande anordning längre än tio dygn. Kontaktuppgifter och datum för uppsättning ska alltid anges på de utplacerade föremålen,
 17. anordna tävlingar eller liknande arrangemang för mer än 50 deltagare som kan skada eller störa naturmiljön,
 18. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

* gäller inte insamling av enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelser.

**med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 11 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Ängelholms kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Hjärnarps idrottsplats Länk till annan webbplats.
N 56.325820, E 12.912668

Hitta mig

Gullpudra.

Illustration: Katarina Månsson


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.

Mer information

Ängelholms kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Ängelholms kommun

E-post info@engelholm.se

Telefon 0431-870 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss