Djurholmamossen

Djurholmamossen ligger högt uppe på Hallandsåsen och är ett myrmarksområde där man kan njuta av stillhet och avskildhet. Ute på den öppna mossen spelar orren på våren.

En mosse på Hallandsåsen

Naturreservatet Djurholmamossen skyddar öppna mossor, laggkärr, barr- och lövsumpskogar på Hallandsåsen. Det är en riktig vildmark där man möter få människor och där man kan njuta av skogens stillhet. Ute på myren växer klockljung och i de öppna kärren blommar myrlilja. Här växer även hjortron och tranbär.

Fågellokal med orrspel

Som fågellokal är Djurholmamossen mest känt för att vara en av få kvarvarande spelplatser för orre i Skåne. Andra typiska fåglar för naturtypen, som enkelbeckasin, morkulla, trana och tjäder, förekommer också i reservatet. I de skogligare delarna av området finns bland annat spillkråka och sparvuggla.

Trollsländor och fjärilar

Många olika trollsländearter trivs i den fuktiga miljön med sina många öppna kärr. Till fjärilsfaunan hör bland annat myrpärlemofjäril, starrgräsfjäril och älggräspärlemofjäril.

Friluftsliv

Djurholmamossen ingår i strövområdet Djurholmen som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Här finns tre markerade leder. De två kortare slingorna är 1,5 km långa. Den längre, Mossestigen som är 3,8 km lång tar dig genom delar av reservatet. Stigen går bland annat längs med en ravin med små vattenfall och vidare ut på mossen. På den öppna mossen står det ett åtta meter högt utsikstorn där du kan spana på djurlivet i området. I strövområdet finns rastplats, grillplatser och ett antal kulturminnen att titta på. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet, där finns även toalett. Närmaste busshållplats är Hjärnarp Torget som ligger cirka 10 km från området åt sydväst.

Flygbild över Djurholmamossen med omnejd. Foto: Bergslagsbild AB

Flygbild över Djurholmamossen med omnejd. Foto: Bergslagsbild AB

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda eller använda engångsgrill
  • ha hund okopplad

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

3. använda engångsgrill eller elda

4. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

5. medföra hund som ej hålls i koppel.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

7. samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar,

8. fånga och bortföra insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljöer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 116 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: OD Krooks donation (L-län) genom Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.340722, E 13.028806

Hitta mig

Hjortron.

Illustration: Katarina Månsson


Ute på myren växer det välsmakande hjortronet. Vissa år uppträder hjortron i mycket rikliga mängder, särskilt i norra Sverige. Stövlar är ett måste för den som vill ge sig ut och plocka de goda bären.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss