Djurholmamossen

Djurholmamossen ligger högt uppe på Hallandsåsen och är ett myrmarksområde där man kan njuta av stillhet och avskildhet. Ute på den öppna mossen spelar orren på våren.

En mosse på Hallandsåsen

Naturreservatet Djurholmamossen skyddar öppna mossor, laggkärr, barr- och lövsumpskogar på Hallandsåsen. Det är en riktig vildmark där man möter få människor och där man kan njuta av skogens stillhet. Ute på myren växer klockljung och i de öppna kärren blommar myrlilja. Här växer även hjortron och tranbär.

Fågellokal med orrspel

Som fågellokal är Djurholmamossen mest känt för att vara en av få kvarvarande spelplatser för orre i Skåne. Andra typiska fåglar för naturtypen, som enkelbeckasin, morkulla, trana och tjäder, förekommer också i reservatet. I de skogligare delarna av området finns bland annat spillkråka och sparvuggla.

Trollsländor och fjärilar

Många olika trollsländearter trivs i den fuktiga miljön med sina många öppna kärr. Till fjärilsfaunan hör bland annat myrpärlemofjäril, starrgräsfjäril och älggräspärlemofjäril.

Tillgänglighet

Djurholmamossen ingår i strövområdet Djurholmen som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Genom delar av reservatet går en spångad led och det finns även ett fågeltorn vid mossen. I området finns ett antal markerade stigar.

Flygbild över Djurholmamossen med omnejd.

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda eller använda engångsgrill
  • ha hund okopplad

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

3. använda engångsgrill eller elda

4. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

5. medföra hund som ej hålls i koppel.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

7. samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar,

8. fånga och bortföra insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljöer.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 116 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.340722, E 13.028806

Hitta mig


Ute på myren växer det välsmakande hjortronet. Vissa år uppträder hjortron i mycket rikliga mängder, särskilt i norra Sverige. Stövlar är ett måste för den som vill ge sig ut och plocka de goda bären.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Folder om Djurholmens strövområdePDF

Karta över Djurholmens strövområdePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Vid fågeltornetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster