Ängelholms strandskog

Den långa sandstranden med de höga dynerna och tallskogen strax innanför är ett populärt friluftsområde. Här kan man bada och ströva i sanddyner och skog. Men det är också ett unikt naturområde med nordvästra Skånes enda sammanhängande dynlandskap.

Spännande sanddyner

Den långa stranden söder om Råbocka camping är inte bara en fantastisk badplats. Det är också en unik sandmiljö. Längst ut mot havet växer strandråg och sandstarr som binder sanden och bildar sanddyner. På vissa ställen har branta dyner, så kallade klitter, bildats. Området innanför är ett delvis öppet dynlandskap.

Restaurerade sandmarker

Precis som många andra kustnära sandmarker har även Ängelholms inlandsdyner drabbats av igenväxning med bergtall och vresros. EU-projektet SandLife började under 2008 att utföra restaureringsarbete för att återställa det öppna dynlandskapet. En av förhoppningarna med restaureringen var att arter som fältpiplärka och havsmurarbi med tiden skulle återvända till området. Tillsammans med många andra djur och växter trivs dessa två arter i sandiga miljöer där vegetation med blommande örter blandas med sandblottor. Den bara sanden absorberar solens värme och skapar ett härligt mikroklimat som såväl människor som insekter, som solitära bin och fjärilar, kan njuta av. Många bin gräver också sina bohål i den bara sanden.

Historiskt naturvårdsprojekt

År 1739 påbörjade man skyddsåtgärder mot flygsanden i Ängelholm. Det var ett av de första statligt finansierade naturvårdsprojekten i Sverige. Man satte upp gärdesgårdar av störar och ris som skulle fånga upp sanden. Det såddes in gräs och träd på de sanddyner som vinden byggde upp kring gärdena. Hundra år senare började skyddsskogarna att ta form och ge det skydd som man eftersträvat.

På en promenad i tallskogen eller de blöta sumpskogarna kan man njuta av det rika fågellivet. I tallskogen häckar både nattskärra och trädlärka.

Friluftsliv

Ängelholms strandskog ingår i det populära strövområdet Kronoskogen som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Om du vill vandra runt hela reservatet är den röda slingan ett bra alternativ, den är 7 km och tar dig genom både dynlandskap och gran- och tallskog. Vill du söka dig utanför reservatsgränserna finns det fler markerade leder att följa. I strövområdet, inklusive reservatet, finns även möjligheter för friluftslivsaktiviteter som att cykla, paddla, fågelskåda, bada och om vintern tillåter, även längdskidåkning. Det finns flertalet rastplatser och toaletter i området samt grillplats i södra delen. Skåneleden (SL 1 kust till kust, etapp 22) passerar reservatet i norra delen. Parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet både i norr och i söder. Tågstation finns i Ängelholm cirka 1,5 km bort och närmaste busshållplats är Ängelholm Kulltorp cirka 1 km från reservatet.

Ängelholms Strandskog Nature Reserve is often associated with a long sandy beach and sheltering sand dunes. Inland from the open dunes you find yourself in an interesting landscape with ancient dunes and a woodland plantation.

A sandy bottom, in constant motion due to the sea currents, is hidden under the surface of the sea. The environment is ideal for the young of flat fish such as plaice (Pleuronectes platessa). Little terns (Sterna albifrons) search for food here.

On the beach and dunes there are species which can cope with both high levels of salt and being covered in sand such as sea sandwort (Honkenya peploides) and marram grass (Ammophila arenaria). The rare brown tiger moth (Hyphoraia aulica) is favoured by the drifting sand.

In the 1600s, sand drift was a major problem. In 1739 the barriers were built, which resulted in the man-made dunes which look like long ridges in the woodland. Pine was also planted at this time.

Large pines, birch, oak and other trees grow on the tree-covered dunes. You might come across a lesser spotted woodpecker (Dendrocopus minor) in the wet woodland along the stream.

Due to the fact that sand drift is no longer a threat, work is underway to restore areas of bare sand and grass-covered dunes. This work primarily involves taking away the japanese rose bushes and some of the pines. Bare sand and sea pea (Lathyrus japonicus) are very important for the threatened bee (Osmia maritima).

There is a maze of footpaths in the nature reserve. Try one of the marked paths, which make it easier to find your way!

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • elda utanför anvisade platser
 • samla ved och pinnar
 • ställa upp husvagn/husbil
 • övernatta i fordon
 • ha hund okopplad
 • ha hund på stranden eller i det öppna sanddynområdet 15 april - 15 september
 • cykla utanför anvisade vägar och stigar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. lägga skräp någon annanstans än i soptunna,

2. skada fast naturföremål eller ytbildning,

3. elda utanför iordningställda eldstäder,

4. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

5. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

7. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. medföra hund på stranden eller i det öppna sanddynområdet under tiden 15 april till 15 september,

10. framföra cykel på annat än vägar för motorfordonstrafik, eller särskilt anvisad led, område eller stig.

11. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser,

12. framföra motordriven farkost.

13. lägga upp båt eller annan farkost överstigande ett dygn.

14. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

15. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, med undantag av informationsskyltar för naturreservatet och gränsmärken samt för de verksamheter som bedrivs inom naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 220 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Södra parkeringen, Sibirien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.235917, E 12.817972

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.254667, E 12.834806

Hitta mig


Småtärnan behöver fria strandområden att häcka på och grunda sandbankar för sitt födosök efter småfisk. Den kan ibland ses flyga längs med stranden i reservatet.
Illustration: Katarina Månsson