Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Apotekshusen

Apotekshusen med sina tre korsvirkeslängor från 1600- och 1700-talen speglar en byggnadstradition som går tillbaka till medeltid och som än idag ger Ystad sin speciella prägel. Längor i korsvirke och branta, tegeltäckta sadeltak är typiska för skånska städer och visar på nära kontakter med de samtida nordeuropeiska städerna. Apotekshusen är ett av de drygt 20 byggnadsminnen i länet som representerar de skånska handels- och hantverksgårdarna.

Ett korsvirkeshus med renässansprägel

Apotekshusen ligger i Ystads stadskärna, nära Stortorget. Gårdstomtens och kvarterets oregelbundna form har sitt ursprung i stadens medeltida gatunät. Gården har fått namn efter den apoteksrörelse som fanns här under åren 1700 till 1786. Vid den tiden hade gården flera olika längor och en trädgård för medicinalväxter. Huvudbyggnaden revs på 1960-talet och idag är det framför allt huset på Garvare-gränd 2, byggt i två våningar omkring 1600, som vittnar om de påkostade korsvirkeshus med överkragad ovanvåning som kännetecknar det äldre Ystad. 

Karaktäristiska detaljer är de rikt skurna konsolerna, så kallade knektar, och loftlisterna vid takfoten. I kontrast mot huvudfasadens korsvirke med fack i rött mönstermurat tegel står det enklare utförandet som getts fasaden mot gården och de mindre representativa korsvirkeslängorna vid bakgatan där facken är vit putsade och fackverket, timran, odekorerad, endast rödmålad. Gårdsplanen har stensättning, vilket understryker den ålderdomliga prägeln. En omfattande renovering 1950 under ledning av stadsarkitekt Rune Welin syftade till att återskapa byggnadernas tidigare utseende. Delar av de korsvirkets dekorativa trädetaljer nytillverkades. Idag rymmer gården ett krukmakeri med butik och ateljé.

Du kan läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

  • Apotekshusen har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:
  • byggnaderna som välbevarade och goda exempel för de skånska städernas traditionella byggnadsskick, korsvirke.
  • Garvaregrändshuset med sin överkragade ovanvåning, sina mönstermurade tegelfyllningar och snidade och dekorerade detaljerna som vittnar om hur välbärgade handelsmän lät utforma sina byggnader efter 1500- och 1600-talens rådande stilideal, renässans.
  • den oregelbundna gårdstomten som berättar om den medeltida stadskärnan och det ålderdomliga gatunätet som utmärker Ystads stadskärna.
  • gårdens uppbyggnad med flera olika hus där vart och ett hade sin specifika funktion.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun, 

Lokaler för konsthantverk och butik

Byggnadsminne 1968

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss