Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

von Bergenska gården i Åhus

Åhus var redan under 1100-talet en handelsplats och utvecklades till stad under 1200-talet. Stadsprivilegierna drogs in 1617 till förmån för det nyanlagda Kristianstad men Åhus fortsatte att var en viktig hamn då all import och utförsel av varor till och från den nya staden gjordes via Åhus.

Gatumönstret, de oregelbundna kvarteren och den småskaliga bebyggelsen minner än idag om Åhus som en av Skånes äldre städer. Von Bergenska gården, i ett av kvarteren mellan torget och hamnen, speglar genom sina byggnader mycket av 1700- och 1800-talens stadsgårdar.

Kvarteret Bagaren, där von Bergenska gården ligger, följer det traditionella mönstret i Åhus med bostadshusen utmed gatan och trädgårdstäppor och bodar i det inre av kvarteret. Gårdens två korsvirkeshus, troligen uppförda eller ombyggda omkring 1800, ligger i hörnet Västra Hamngatan och Sjögatan. Deras utseende med rödfärgad timra och viputsade fack präglas idag av den restaurering som gjordes i början av 1980-talet då man återupptog en äldre färgsättning. Fasaden har förut haft såväl timra som fack målade i vitt.  Bostadsdelen fanns från början i den östra längan medan den södra innehöll ekonomiutrymmen. Med tiden gjordes denna om till bostad och butikslokaler inreddes i det östra huset. Planlösningen och delar av den äldre inredningen finns bevarad.  Den syns bland annat i kakelugnarna och äldre snickerier där till exempel några dörrar har ålderdomliga beslag.

Bland gårdens ägare har funnits kofferdikaptener, det vill säga kaptener på handelsfartyg. Även Carl von Bergen, som ägde gården under slutet av 1800-talet och som har gett gårdens dess namn, hade en kopp-ling till handel och sjöfart. Han hade titeln packhusförvaltare, det vill säga han var ansvarig för hamn-magasinen där varor förvarades då tull skulle betalas. Gårdsplanen har en ålderdomlig prägel med sin kullerstensbeläggning och vid dess ena sida ligger ett panelat gårdshus, från början vedbod och avträde.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

von Bergenska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • det ålderdomliga byggnadsskicket och att den är representativ för äldre tiders skånska stadsgårdar.
  • de bevarade inredningsdetaljerna.
  • den oregelbundna gårdstomten som berättar om det medeltida gatunätet i Åhus gamla stadskärna.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Kristianstads kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 1981.