Navröd

Naturreservatet Navröd är beläget intill Sövdesjön och sträcker sig ungefär 1,5 km söderut från Sövdesjöns södra strand. Reservatet avsattes för att bevara det öppna beteslandskapet. I de östra delarna finns en torr sandsluttning och västerut tar allt fuktigare ängsmarker vid.

Navröd är betydelsefullt för fågellivet och här kan man träffa på arter som är typiska för de öppna betesmarkerna, som gulsparv, varfågel och törnskata. Många gäss och änder rastar längs med stranden mot Sövdesjön och både havsörn och kungsörn kan ses flyga över området.

Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så är det förbjudet

- att tälta eller ställa upp husvagn

- att göra upp eld

- att anbringa tavla, skylt, plakat, inskrift eller liknande anordning samt

- att göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 66 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Stiftelsen Skånska Landskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.