Dörröds fälad

Ett kuperat landskap gör Dörröds fälad till en vacker ravin med gott om ek och hassel. Här trivs den sällsynta och klätterskicklige hasselmusen.

Enefälad på Romeleåsen

På Romelåsens sluttning ligger Dörröds fälad. Området var fram till medeltiden skogsbeklätt. Platsen blev sedan betesmark och utvecklades till en enefälad. Sedan början av 1900-talet har ett minskat betestryck gjort att reservatet består av både en ljus skog med ekar och hassel och en enefälad.

Hasselmusens tillhåll

En av de mer ovanliga och spännande arter som finns i reservatet är den lilla hasselmusen. Musen som är cirka sju centimeter lång är en skicklig klättrare och finns ofta uppe i hasselbuskarna där den äter av nötterna. I Dörröds fälad finns det gott om hasselnötter och det är långt ifrån bara hasselmusen som gillar dom. Även den skygga nötkråkan tar för sig av fäladens nötter. Dovhjort syns också regelbundet i området.

Intressant vegetation

Vegetationen i området är blandad. På de torra höjderna har fler hedartade växter börjat trivas. Bland dem finns arter som ljung, brakved och backsippor. I takt med att moränen blir djupare och fuktigare i sluttningarna uppstår en helt annan vegetation med buskstjärblomma och skogsviol.

Foto: Maria Sandell

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva upp eller plocka växter

2. borra, gräva, mejsla, måla eller på annat sätt skada berghällar, block, stubbar, levande eller döda träd och buskar

3. göra upp eld annat än på anvisade platser

4. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. framföra moped

6. medföra ej kopplad hund

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 53 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information