Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ostlänken

Ostlänken är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som innebär ett betydande arbete för många inblandade aktörer. Länsstyrelsens roll i projektet består av kunskapsöverföring, samordning och beslutsfattande på olika nivåer.

Ostlänken är det första steget mot en ny stambana i Sverige, en sträcka på 16 mil som beräknas vara färdig för tåg år 2035. Dagens järnvägskapacitet räcker inte till - det är trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. Med Ostlänken blir det lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Stockholm. Kortare restider och punktligare resor skapar större möjligheter att arbetspendla och studera. Ostlänken är därför viktig för länets och landets utveckling.

Vid framtagande av planer har Trafikverket samråd med Länsstyrelsen där vi ställer och besvarar frågor inom många olika områden. Detta sker både genom stora remisser och mindre sakfrågor. Vi beslutar också om betydande miljöpåverkan och tar fram miljökonsekvensbeskrivningar i samband med Trafikverkets planläggning. Dessutom tar vi beslut inom olika områden som berörs av speciallagstiftning, tex arkeologi enligt kulturmiljölagen, artskyddsbestämmelser enligt miljöbalken samt tillsyn av kommunala detaljplaner enligt plan och bygglagen. Ostlänken innebär arbete med mycket komplexa frågeställningar som till exempel hantering av stora volymer jord och bergmassor, klimatanpassning och barriäreffekter för människor, djur och växtliv.

Länsstyrelsen bidrar med råd och kunskap, vi gör tillsyn och kontroller. Vi ska också bidra till god samordning av både egna, kommunala, regionala och nationella myndighetsinsatser. Detta för att bidra till en god effektivitet, kontinuitet och kvalitet i projektet. Vi samverkar och samordnar arbetet med andra länsstyrelser, kommuner och regioner som berörs av Ostlänken. Dialog förs även med andra statliga myndigheter så som Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SGU, SGI, SMHI med flera.

Mer om Ostlänken hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss