Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plus+T

Bild på ett lägenhetshus och loggan för european regional develeopment fund.

Projektet syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap med Italien, Tyskland och Finland kring hur en stad kan planeras utifrån social hållbarhet och klimatpåverkan.

I region Östergötland, precis som övriga Sverige, genererar transporterna mer än en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser, där vägtransporterna står för drygt 90 procent av dessa. Detta är också samma i Italien, Tyskland, Finland och övriga Europa. Den utveckling vi ser idag är en ökning av biltrafik och transporter och klimatpåverkan från transportsektorn minskar inte i den takt som krävs.

Utmaningen att införa aspekten social hållbarhet för med sig andra aspekter av ett inkluderande samhälle som frågor om var vi väljer att bo och hur vi främjar känslan av sammanhållning för alla invånare i vårt län. För att nå hållbara utvecklingsmålen är det av vikt med en samhällspåverkande planering där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Vidare att en hållbar omställning av transportsystemen till fossilfria och optimerade logistiklösningar möjliggörs. Här har kommuner, länsstyrelser och regioner en viktig roll i att styra samhället mot ett mer hållbart.

Utmaningen ligger i att utforma lösningar så att de är så flexibla, tillgängliga och prisvärda som möjligt i förhållande till att exempelvis äga en bil, och inte bara för de som väljer att inte göra det, utan även för de som inte har råd. Den ökande digitaliseringen med nya tjänster och sociala funktioner samt elektrifiering och automatisering av fordon öppnar för nya hållbara mobilitetslösningar som kan ge ny och ökad tillgänglighet. En av utmaningarna med att planera hållbara transporter handlar om att främja utvecklingen av nya processer som ger långsiktiga effekter i samhället.

I Europa står vi alla inför samma typ av utmaningar som ingen har en lösning på. I detta projekt kommer det att vara möjligt för de olika partnerna att samla goda exempel och utifrån detta hitta lösningar och god praxis i en utmaning vi alla delar.

Målet med projektet är att höja kunskapen om stadsplanering av transporter kopplat till social hållbarhet och klimatpåverkan hos projektdeltagarna och aktörer i deras respektive regioner. Vidare är även ett mål att ta fram en större ansökan för ett EU-projekt. Projektet finansieras av Erasmus+.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss