Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fossilfritt 2030

En animerad bild på en bil, tankstation, buss och en cykel

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter.

Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Projektens insatser kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel. Projektet pågår fram till hösten 2023.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och är en del av arbetet inom insatsområdet Hållbara och effektiva transporter.

För mer information om projektet kontakta: Helena Engström: E-RB-Enheten för energi, klimat och regional tillväxt

Rena Resan

Rena resan är ett treårigt delprojekt inom projektet Fossilfritt 2030. Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Energikontoret i Östergötland tagit fram en rapport med fokus på arbete kopplat till cykelfrågan och hållbart resande i sex av Östergötlands kommuner. Rapporten består av två delar där den första utgör en analys av utvärderingsmaterial från testperioder för elcyklar som har genomförts i tre av kommunerna. Del två är en kartläggning av det arbete som kommuner i Östergötland gör för att främja hållbart resande med fokus på cyklande. Genom detta arbete har vi fått en övergripande bild över hur kommunerna arbetar med cykling utifrån deras egna förutsättningar och möjligheter.

Vi hoppas att den här rapporten ska komma till användning dels för tjänstepersoner i kommunerna som berörs av cykelfrågan samt andra roller som arbetar nära kommunerna i dessa frågor. Förhoppningsvis kan de goda exempel och utvecklingspotential som kommit fram genom kartläggningen vara en utgångspunkt för vidare arbete med att öka cyklingen.

Ta del av rapporten här: Arbete för ökad cykling i Östergötland Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 

den Europeiska regionala utvecklingsfonden logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss