Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drivmedla.se - ett resultat av projektet ReDriv

bild på projektets logotype

Fossilfritt Sverige initierade projektet ReDriv Länk till annan webbplats., ett unikt samverkansprojekt på nationell nivå med regionala utvecklingsaktörer från hela 11 län samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Huvudsyftet med ReDriv var att stötta och påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ. Nyckeln låg i att underlätta för just ökad kunskap och att få utbuds- och efterfrågesidan att mötas kring utbyggnad och behov av ladd- och tankstationer med fossilfria drivmedel. En annan viktig del var att underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut. Allt för att minska hindren för omställning.

Projektet har resulterat i en digital plattform som fick namnet Drivmedla. Plattformen visar upp data och statistik relaterat bl.a. till befintliga och planerade ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ, fordon och uppskattad trafikmängd. Den fungerar även som en mötesplats där utbuds- och efterfrågeaktörer har möjlighet att lämna och ta del av önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning. Drivmedla hittar du på: drivmedla.se Länk till annan webbplats.

Drivmedla.se kommer fortsatt att förvaltas och utvecklas av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

För mer information kontakta: Helena Engström: E-RB-Enheten för energi, klimat och regional tillväxt

Projektet samarbetade brett i Sverige och finansierades av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.

den Europeiska regionala utvecklingsfondens logga.

Projektdeltagare:

bild på samarbetspartners loggor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss