Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Cirkulär masshantering – planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet

illustrerade bilder på tre personer över en pratbubbla, en lastbil, en bunt böcker och en grävskopa.

Cirkulär masshantering – planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet (CiMPIa) har som syfte att identifiera och föreslå lösningar som kan övervinna hinder för cirkulär hantering av jord och bergmassor som uppstår i byggprojekt.

Projektet kommer ta fram handlingsplaner för olika behovsägarna, offentliga såväl som privata, och föreslå åtgärder från strategisk nivå (regional planering, lokal planering och juridik) ner till en operativ (klassificering av material, lokala utvecklingsavtal och upphandling.)

Projektet finansieras av FORMAS och genomförs av organisationerna Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Ecoloop, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings Universitet och Linköpings kommun. Projektet pågår fram till år 2024 och sker inom insatsområdet Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.

För mer information om projektet kontakta: Maja Kling Ek: E-RB-Enheten för energi, klimat och regional tillväxt

Formas logotype

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss