Regional vattenförsörjningsplan för Örebro län 2023-2027

Tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd är en förutsättning för nödvändiga samhällsfunktioner och för en god samhällsutveckling. Ett omfattande arbete med att kartlägga och beskriva hot och möjligheter inom Örebro läns vattenförsörjning har pågått de senaste åren, vilket utmynnat i denna regionala vattenförsörjningsplan. Planen ska ge en gemensam riktning för länets aktörer och fungera som underlag för kommunal och regional planering med målet att skapa förutsättningar för dricksvatten av god kvalitet även i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss