Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvärdering av gemensamt delprogram Fenologi-Naturens kalender, 2015-2020

Rapporten är en utvärdering av den första programperioden 2015-2020 för det gemensamma delprogrammet Fenologi – Naturens kalender, program-område Landskap. Den utgör ett underlag inför det fortsatta arbetet med delprogrammet under kommande programperiod för åren 2021-2026. Län som deltar i delprogrammet ska bygga upp ett länseget nätverk av ideella fenologiobservatörer i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket. I utvärderingen ser vi över deltagande läns förmåga att leverera underlag till miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong”, som används för att följa upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Vi redovisar även resultat från en webbenkät som skickats ut till landets fenologiväktare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2021_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss