Kommundialoger inom föräldraskapsstöd genomförda i Örebro län 2016

Länsstyrelsen i Örebro län (enheten för Social hållbarhet) och Region Örebro län, (enheten för Välfärd och folkhälsa) har under 2016 träffat samtliga kommuner i Örebro län för en dialog inom området föräldraskapsstöd, så kallad kommundialog. Målgruppen för dialogerna var förtroendevalda, chefer, verksamhetsnära samt ideell sektor som verkar inom föräldraskapsstödsområdet. Syftet med kommundialogerna var att tillsammans skapa en översiktsbild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare i respektive kommun i Örebro län har tillgång till. Kommundialogerna har resulterat i en övergripande bild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till i länets kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_16&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss