Hjälmaren - Fiskeregler för fritidsfiskare

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de bestämmelser som gäller för fisket. Denna broschyr beskriver de viktigaste reglerna för fritidsfisket i Hjälmaren. Utförligare information kan du få genom att kontakta länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och Örebro län. Samtliga fiskebestämmelser finns reglerade i fiskelagen (1993:787), förordning om fiske (1994:1716) och som föreskrift i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2004:37).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_20&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss