2016:4 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

Länsstyrelsen fick 2009 i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. I 2013 års regleringsbrev från Regeringen fördjupades uppdraget till att även omfatta framtagandet av en regional handlingsplan. Handlingsplanen redovisades till miljödepartementet 2014 i enlighet med uppdraget. Det här är en reviderad version efter en längre remiss till länets kommuner under hösten 2014 – våren 2015. Kommunernas arbete med klimatanpassning är av avgörande betydelse och handlingsplanen har därför framförallt fokus på deras arbete. Planen har tagits fram i samverkan med kommunerna. Vår förhoppning är att den ska vara till nytta för kommunerna i deras fortsatta arbete, men även för övriga aktörer i länet som berörs. Planen är uppdelad i tre huvudavsnitt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss