Centrala Örebro - fördjupad riksintressebeskrivning

Samhällsförändringar av olika slag gör att kulturmiljövårdens riksintressen åter har kommit i fokus i kulturmiljövårdsarbetet. Till detta kommer att länsstyrelserna gemensamt tillsammans med Riksantikvarieämbetet har valt att prioritera arbete med kulturmiljövårdens riksintressen och att samverka i arbetet med dem. Många organisationer har påtalat att de befintliga beskrivningarna av riksintressena inte motsvarar dagens krav på kunskapsunderlag i samhällsplaneringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_52&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss