2012:17 Fördjupad riksintressebeskrivning Rosta, Örebro

Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet 1996. Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Rosta i Örebro.1 Rosta uppfördes 1948-52 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt flerbostadsbyggande. I befintlig motiv- och värdebeskrivning från 1996 saknas dock en precisering av vad som gav området denna status i folkhemmets bostadsbyggande samt en tydlig beskrivning av varför området är av riksintresse. Syftet med en fördjupad riksintressebeskrivning är att precisera och förtydliga varför området är av riksintresse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss