Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3 500 deltagare registrerat sig i pilotlänen och mer beräknas det bli när den i år erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län.

Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. Men det finns också en förväntan att få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen och på så sätt underlätta för Länsstyrelserna och andra att få tag i duktiga inventerare.

I år utökar vi utbildningen med två filmade digitala fältguidningar. En film förklarar till exempel hur du systematiskt kan studera vår- och hösttecken, så kallad fenologi. Och en annan, hur det går till när man studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter.

Naturkunnig.se Länk till annan webbplats.

Vad är naturkunnig.se?

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen.

Naturkunnig.se togs fram 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender).

När den nya versionen släpps den 6 mars har fyra nya delmoment adderats till kursen.

Nu finns den tillgänglig i hela Sverige.

Kontakt

För Örebro län

Björn Gunnarsson
Länsstyrelsen i Örebro län
Naturvårdshandläggare
bjorn.gunnarsson@lansstyrelsen.se

Nationell kontakt för projektet

Nicklas Jansson
Länsstyrelsen Östergötland
Biolog och projektledare
nicklas.jansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss