Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Året som gått

Idag har landshövdingen lämnat myndighetens årsredovisning för 2023 till regeringen. Året var präglat av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förhöjd terrorhotnivå, grov organiserad brottslighet samt påverkan av extremväder med både torka och skyfall.

Länsstyrelsernas roll blir alltmer tydlig för att möta dessa utmaningar, vilket reflekteras i det arbete som bedrivits i myndigheten under året.

Vårt civila försvar

Den 1 mars 2023 blev Lena Rådström Baastad ny landshövding i Örebro län och civilområdeschef. Hon har tillsammans med det nyupprättade civilområdeskansliet och de länsstyrelser som ingår i Mellersta civilområdet fortsatt att bygga upp det civila försvaret.

Trygghet och säkerhet

Den organiserade brottsligheten och det grova våldet har ökat och utgör en stor samhällsutmaning. Länsstyrelsens uppdrag; att på regional nivå samordna det brottsförebyggande arbetet och stärka kapaciteten hos länets aktörer, har ökat i betydelse. Inte minst sedan den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Extremväder och klimatsomställning

I början av sommaren drabbades Örebro län av torka, som följdes av översvämningar. Länsstyrelsen samordnade olika aktörer för att på bästa sätt stötta alla de som fått skördar förstörda eller akut brist på foder till sina djur. Vi har även bidragit till arbetet att förebygga effekterna av klimatförändringarna, bland annat genom att annat anlägga fler våtmarker som kan dämpa risker vid översvämning av infrastruktur.

Kungligt firande

I år firade H.M. Konungen 50 år på tronen och besökte Sveriges alla residensstäder. 12 maj var det Örebros tur. Länsstyrelsen var värd för besöket som var öppet för alla länsbor att besöka. Det blev en ett kungligt firande och hela staden fylldes av länsbor som ville välkomna och gratulera kungaparet.

Mer information

Läs mer om detta och annan verksamhet myndigheten bedrivit under året i årsredovisningen.

Årsredovisning 2023 Pdf, 3.6 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss