Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens svar om ny länsgräns

Boende i Nydalen, Askersunds kommun, vill tillhöra Motala kommun i Östergötland. Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av synpunkter från berörd kommun och region som nu överlämnats till Kammarkollegiet.

Ett antal boende på orten Nydalen i Askersunds kommun har ansökt till Kammarkollegiet att få byta kommun, från Askersunds kommun i Örebro län till Motala kommun i Östergötlands län. Som skäl har de boende bland annat angett tillgänglighet till sjukvård, skolskjuts och andra samhällstjänster.

Länsstyrelserna i Örebro och Östergötlands län har fått en begäran från Kammarkollegiet att ta in synpunkter från berörda kommuner och regioner.

Synpunkter från kommuner och regioner

Såväl Askersunds kommun som Region Örebro län föreslår avslag till förslaget till ändring av kommungränsen. De motiverar sina ställningstaganden utifrån de synpunkter som boende i Nydalen framfört om tillgänglighet till sjukvård, skolskjuts och andra samhällstjänster och ser inga bestående fördelar för de boende utifrån de synpunkter som framförts.

Länsstyrelsen i Örebro län konstaterar att berörda kommuner och regioner har avstyrkt förslaget till ny länsgräns. Myndigheten har ingen avvikande mening. Länsstyrelsens svar har idag lämnats till Kammarkollegiet som också fattar det slutgiltiga beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss