Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, LBC WETAB Wermlands Transport AB, Torsby kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har den 13 december 2023 meddelat beslut i ärende angående ändringstillstånd enligt miljöbalken angående utformning av brytnings- och verksamhetsområde för Nya Kattkullen bergtäkt på fastigheten Skråckarberget 1:39 i Torsby kommun.

Beslutet finns tillgängligt hos Miljö- och byggkontoret inom Torsby kommun, Nya Torget 8 i Torsby, till och med den 17 januari 2024.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 17 januari 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 3476-2023, bör anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss