Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Ledins Grus AB, Arvika kommun

Ledins Grus AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till grus- och bergtäkt inom fastigheterna Lilla Gårdsås 1:62, Gunnarskogs Stom 1:63 och 1:226, Arvika kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljöstaben, Östra Esplanaden 5 i Arvika kommun. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län. Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 8 januari 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer 4413-2023, bör anges.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss