Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om förlängd igångsättningstid, Orica Sweden AB, Nora kommun

Orica Sweden AB har ansökt om förlängning av igångsättningstid gällande tillverkning av PE (packad emulsion) till den 23 juli 2029 vid bolagets verksamhet i Nora kommun.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunhuset, Prästgatan 15 i Nora kommun. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 12 januari 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer 7618-2023, bör anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss