Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest på vildsvin i grannlän

två vildsvin i högt gräs.

Vildsvin, foto Mostphotos.

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta, i Västmanlands län. Det är det första kända fallet av sjukdom i Sverige enligt Jordbruksverket.

Aktuell information

Jordbruksverket:

Afrikansk svinpest (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.
Samlingssida med information som du kan prenumerera på.

Statens veterinärmedicinska anstalt:

Övervakning av afrikansk svinpest (SVA) Länk till annan webbplats.
Samlingssida med bland annat frågor och svar.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Det finns ingen behandling och inget vaccin för de djur som drabbas av afrikansk svinpest. Livsmedelsproduktionen påverkas eftersom smittan är dyr att bekämpa och medför handelsrestriktioner. Bland vilda djur bekämpas sjukdomen med restriktionszoner och omfattande jakt.

Bekräftat fall av afrikansk svinpest

Sedan den 25 augusti har ett antal vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten, i Västmanlands län. Jordbruksverket och andra berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för bekämpning av sjukdomen:

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta | Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro läns följer utvecklingen och har beredskap för om sjukdomen kommer till Örebro län.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett område där svinpest förekommer.

Så förhindrar vi att afrikansk svinpest sprider sig

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig ytterligare.

Illustration med två vandrare, ett vildsvin och en korvsmörgås som är överkryssad.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror från område där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en människa och tre tamgrisar, utanför ett staket sticker ett vildsvin upp ur en buske.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett område där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en jägare med gevär på ryggen som sitter på knä vid ett vildsvin som ligger död på marken,

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat område. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat område.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat område.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss