Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till kommuner som får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

siluett av man på elspark i tunnel

Nu får Sveriges kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Den 1 juli kommer en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får Länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär.

I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete.

“Vi tror och hoppas att den nya lagen ska kunna stärka det brottsförebyggande arbetet. Att frågorna kommer prioriteras högre och att långsiktigheten ökar i det kunskaps- och problembaserade arbetet runt om i landets kommuner”, säger Annie Lees, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdrag att ge stöd till kommunerna

Brottsförebyggande rådet (Brå) och Länsstyrelsen har fått uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i implementeringen av den nya lagstiftningen.

”Uppdraget ger oss en ökad möjlighet att bidra till ett enat och gemensamt stöd till kommunerna. Det ger oss också fler verktyg för att kunna bidra till ett samhälle med minskad brottslighet och ökad trygghet”, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, ska utveckla ett samordnat, behovsanpassat och så kallat praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Ida Klingzell som är regional brottsförebyggande samordnare i Örebro län förtydligar:

”Örebro läns kommuner skiljer sig åt till omfång, invånarantal och typ av brottsproblem. Detta innebär att det stöd vi ger, tillsammans med Brå, kommer att se olika ut eftersom det kommer anpassas efter rådande förutsättningar. För att vi ska kunna ge så gott stöd som möjligt är det viktigt med en tät och öppen dialog med kommunerna."

I länet kommer Länsstyrelsen i samverkan med Örebro universitet att erbjuda utbildning som ett stöd i implementeringen av lagen. Länsstyrelsen kommer också ordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och ta fram ett stödmaterial som ska underlätta arbetet med lägesbilder. Att ta fram lägesbilder är ett krav som ställs i och med den nya lagen.

"Kommunerna har inför att lagen kommit efterfrågat just mallar och metodstöd för lägesbilder. Så det arbetar vi just nu med att ta fram, vilket vi hoppas kunna hjälpa kommunerna. Stödmaterialet fokuserar lite extra på små kommuner eftersom utmaningarna där ser lite annorlunda ut än i mer tätbebygda kommuner", säger Ida Klingzell.

Kontakt

Annie Lees

Nationell samordnare inom brottsförebyggande arbete

Malin Wiktoreng

Nationell samordnare inom brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss