Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 sep 2023 klocka 09.00 - 16.00

INSTÄLLT: I rörelse – en framtidsspaning om mobilitet i Örebro län

Man som står och tittar framåt med spannmålsfält och en veteranbil i bakgrunden.

Foto: Mostphotos

Konferensen är inställd på grund av för få anmälda. Välkommen på en framtidsspanande konferens. Upplev framtidens resande på landsbygden! "I rörelse" är en konferens som tar upp den brännande frågan om hur vi människor kan förflytta oss effektivt och hållbart i en tid av stigande energipriser, begränsade resurser och förändrade levnadsvanor.

Landsbygderna har unika utmaningar när det gäller förflyttning och närhet, och det är dags att utforska nya lösningar för framtida resande. Vi strävar efter att göra resandet tillgängligt för alla, oavsett om du har körkort eller inte. Vårt mål är att skapa hållbara och långsiktiga transportsystem som kan gagna oss under många år framöver.

Vår vision är att skapa en arena där olika lösningar kan diskuteras och formas, med fokus på att anpassa dessa efter de specifika förutsättningarna i lokalsamhället. Därför bjuder Länsstyrelsen, Region Örebro län, Hela Sverige ska leva och Askersunds kommun in till en tankeväckande dag som du absolut inte vill missa.

Våra föreläsare kommer att dela med sig av aktuell kunskap och erfarenheter från pågående projekt, och vi hoppas att denna dag kommer att generera en spännande diskussion om framtidens resande och rörlighet på landsbygden i vår region.

Självklart får du inte gå hungrig! I konferenspriset ingår både fika och lunch för dagen, så du kan ladda upp med energi samtidigt som du nätverkar och inspireras.

Boka din plats på "I rörelse" idag och var med och skapa framtidens resande på landsbygden.

Målgrupp

Denna konferens riktar sig till tjänstemän, politiker, intresseorganisationer och företag som är intresserade av att utforska framtidens möjligheter till mobilitet på våra landsbygder. Denna dag är din chans att vara en del av förändringen och bidra till en mer dynamisk och tillgänglig framtid för våra landsbygder.

Praktisk information

Du kan åka med buss till Askersunds busstation, bland annat buss 700 från Örebro och 704 från Hallsberg och Kumla.

Kostnaden är 408 kronor exklusive moms.

Anmälan

Du anmäler ditt deltagande direkt till Sjöängen i Askersund. Länk till annan webbplats.

Observera! För att få företagsfaktura vid anmälan, välj handla som: företag/organisation, fyll i faktureringsuppgifter och därefter Klarna för att i nästa steg välja faktura.

Vid bokning väljer du biljett beroende på om du önskar kött eller vegetarisk kost under konferensen. Övrig specialkost meddelar du till arrangören via Linnea.arrhen@lansstyrelsen.se

09.00 Mingel och ankomst

09.30 Inledning
Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län

09.45 Landsbygdsperspektivet
Hela Sverige ska leva

10.00 Regionens uppdrag och möjligheter inom persontransport.
Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef, Region Örebro län

10.20 Fika

10.40 Forskningens inblick på pågående kunskap och projekt inom framtidens mobilitet.
Maria Schnurr, RISE

11.30 Forskning om hur man möjliggör förändring - Från Facebook till systemdemonstrationer.
Niccolas Albiz, Ninua

12.10 Vilka Drive Sweden är och vad de gör.
Drive Sweden

12.30 Lunch

13.30 Goda exempel.
KomILand, Magnus Fredriksson, projektledare KomILand
Framtid Nossebro – deltar i KomIland, Madeleine Solveigsdotter och Anders Ebbesson
Delad mobilitet för landsbygden, Östersunds kommun.

14.45 Fika

15.05 Paneldebatt
Dagens talare tillsammans med moderator

15.45 Avslutningstal
Nina Höijer, Region Örebro län, ordförande i kollektivtrafiknämnden

16.00 Slut på dagen

Anna Olofsson

Anna är länsråd på Länsstyrelsen i Örebro län och kommer att inleda dagen.

Hela Sverige ska leva

En partipolitiskt obunden medlemsförening för lokala utvecklingsgrupper – till exempel byaföreningar, samhällsföreningar, fiberföreningar med flera, som alla arbetar för sin bygds bästa.

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef på Region Örebro län. Fredrik kommer presentera vad för uppdrag och möjligheter regionen har inom området persontransport.

Maria Schnurr

Arbetar på forskningsinstitutet RISE och är senior forskare med bland annat mobilitetstjänster och hållbarheten av olika mobilitetsinnovationer som sitt område. Kommer presentera vad som är aktuell inom området landsbygdsmobilitet och vad forskningen ser framåt.

Niccolas Albiz

Forskare på Ninua Consulting. Har forskat på KTH om Facebookgruppen BensinUpproret 3.0, arbetar inom det strategiska nätverket "Smart Landsbygd med Vinnova och forskar på projektet äldre till maten som tittar på hur ensamhet och näringsbrist hos äldre kan förändras med mobilitet.

Kom Iland-projektet

I KomILand-projektet testas en lösning för att öka tillgängligheten på landsbygden i sex mindre orter i Västra Götaland under 2019-2023. Lösningen är tänkt att komplettera kollektivtrafiken med andra typer av mobilitetstjänster, så som samåkning, bilpool eller anropsstyrda resor.

Magnus Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund, Strateg för hållbar samhällsutveckling och projektledare inom KomILand-projektet. Magnus har varit involverad inom flera av KomIlands olika delprojekt och har samlat på sig många lärdomar längs vägen.

Madeleine Solveigsdotter och Anders Ebbesson från utvecklingsgruppen Framtid Nossebro – gruppen har nyligen gått in i Kom Iland-projektet och Madeleine och Anders kommer dela med sig av sina erfarenheter att som grupp gå med i den här typen av projekt samt hur det har fungerat hittills.

Projektet Plustrafik - nyttja bilar och bussar som ändå kör

Östersunds kommun deltar i ett pilotprojekt med en tjänst som samordnar lediga platser på kommunens fordon (taxi, färdtjänst och skolskjuts) så att det går att boka dem via en app. På så sätt kan man utan fler fordon få bättre kommunikationer på landsbygden. Östersunds kommun kommer och berättar om sin resa och erfarenheter kring projektet.

Nina Höijer

Region Örebro län, Nina är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd och kommer avsluta dagen med några summerande ord.

Logotyper för Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Askersunds kommun och Hela Sverige ska leva.
Var:
Sjöängen i Askersund
Kostnad:
408 kronor exklusive moms, fika och lunch ingår, betalas vid anmälan.
Sista anmälningsdag:
06 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss