09 apr 2024 klocka 09.00 - 12.00

Öppna diken i ett växlande klimat - fältvandring Nyköping

Dike i öppet landskap

Foto Jenny Jochnick

Ett alltmer växlande klimat innebär ökade belastningar på våra diken. Höga och snabba flöden kan leda till skadade dikeskanter som kräver mer frekvent underhåll än tidigare och därmed ökade kostnader. Juridiken är också snårig och man vet inte alltid vad man får göra eller inte göra. LRF Södermanland i samarbete med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund bjuder in till fältvandring med tema dikesunderhåll och ökade flöden.

Vi besöker Lars Leijon på Tuna Hagby som har haft stora problem med ras i ett dike, av olika anledningar. Vi kommer att titta på detta och diskuterar orsaker, problemlösningar, ansvarsförhållande, juridiska aspekter, teknik och kostnader med mera. Under dagen kommer vi att få träffa bland annat rådgivare och gräventreprenörer som arbetar med diken i närområdet. Det kommer också vara tillfälle att få träffa cirkelledarna som leder studiecirklarna ”Äga och förvalta diken”. Tanken är att det ska vara en dag där alla får medverka genom att dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och synpunkter.

  • Diskussion och problemlösning av skador på dike, trummor, ansvarsfrågor mm.
  • Anmälan, tillstånd och dispens kopplat diken
  • Teknik och kostnader för underhåll och åtgärder för skadade diken
  • Anläggningsstöd och skötselersättningar
  • Rusta sig för växlande klimat, förbygga skador samt framtida underhåll
  • Information om studiecirklar, Greppa Näringen och LRF

Vi ska gå cirka 2,5 km, mestadels på åkermark, så det gäller att ha något bra på fötterna samt ha viss rörlighet för klara vandringen.

Medverkande

Lars Leijon, markägare

Jon Wessling, Vatten- och miljörådgivare Hushållningssällskapet

Daniel Klingzell, gräventreprenör

Conny Pettersson och Fredrik Jerlström, studiecirkelledare

Karin Oscarsson, sakkunnig miljö, vatten och växtodling LRF

Jenny Jochnick, Vatten- och miljörådgivare Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Klas Fredriksson, Samordnare för GreppaNäringen Länsstyrelsen

Samlingsplats

Från Nyköpingshållet, kör väster ut på väg 800. Tag höger cirka 500 m efter Svalsta vid skylten Hagby. Parkera på gården Tuna Hagby.

Vägbeskrivning: https://kartor.eniro.se/m/4W48a Länk till annan webbplats.

Frågor?

Karin Oscarsson, LRF 010-184 42 43 alt karin.oscarsson@lrf.se

Jenny Jochnick, Nyköpingsåarnas vvf 072-555 05 08 alt jenny.jochnick@nvvf.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

EU-logga
Var:
Tuna Hagby, Enstaberga Nyköping
Kostnad:
LRF bjuder på förmiddagskaffe och smörgås. Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.
Sista anmälningsdag:
07 apr 2024

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss